Telefon: 0723 370 540

Isihasmul sau Meşteşugul Liniştirii • modele, istorie, taină - Vasile Andru

Isihasmul sau Meşteşugul Liniştirii • modele, istorie, taină - Vasile Andru

26,00 RON 29,00 RON
Disponibilitate: În Stoc
 Isihasmul (din grecescul hesychia = tăcere, linişte şi concentrare interioară) este o tradiţie contemplativă datând din primele secole ale erei creştine. El se organizează ca o mişcare de renaştere spirituală cu numele de "isihasm" în secolul XIV, p...
Cu TVA: 26,00 RON
Cod produs: carte

 Isihasmul (din grecescul hesychia = tăcere, linişte şi concentrare interioară) este o tradiţie contemplativă datând din primele secole ale erei creştine. El se organizează ca o mişcare de renaştere spirituală cu numele de "isihasm" în secolul XIV, pe Sf. Munte Athos. Dar practica "rugăciunii neîntrerupte", care stă în centrul acestui curent înnoitor, datează din vechime. Emblematice sunt cuvintele îngereşti, auzite în minte de Arsenic cel Mare (354-449), pe când era un senator roman; cuvinte care i-au "programat" restul vieţii, spre isihasm în Nitria (Egipt): Ihee, fuge, quiesce (Taci, fugi, linişte-te). (Vasile Andru)


Editura: Herald

Autor: Vasile Andru

Format: 13x20 cm.

Număr de pagini: 240

Greutate: 205 gr.

Anul apariției: 2015

ISBN: 978-973-111-214-5

pag. 16-17


   Precursorii. Filonul ascuns

   De altfel fenomenul nu este nou. In câteva etape, în istorie, în spaţiul creştin şi în cel românesc, au existat elanuri de extindere a acestei practici spre laici, spre mireni.
   Vom aminti un asemenea moment: la mijlocul secolului XX, la Bucureşti s-a structurat gruparea "Rugul Aprins" (1943-1947), cerc de renaştere spirituală, întrunind clerici şi laici: monahi, studenţi, scriitori, profesori, oameni simpli.
   Acest fenomen românesc a fost însă curmat cu o cruzime neînchipuită de către regimul comunist instalat la putere după război. Lotul "Rugul Aprins" a fost arestat în 1958 şi protagoniştii săi osândiţi la ani grei de temniţă. Iniţiatorul acestei mişcări, scriitorul Sandu Tudor - devenit părintele Daniil - a fost torturat şi a murit în închisoarea de la Aiud, în 1963. Ioan cel Străin (sau Ivan Kulâghin), cel care a pus o amprentă iniţiatică decisivă pe grupul de la Antim, a fost încarcerat la Odesa şi a murit la scurt timp după aceasta.
   Au urmat decenii când isihasmul a fost practicat tainic, dar fără întrerupere. Un exemplu. Părintele Calinic Cărăvan de la Mănăstirea Lainici, el însuşi primind "şocul iniţiatic" de la Cuviosul Ioan cel Străin, a avut în deceniile dictaturii o viată retrasă si silenţioasă. El a avut câţiva ucenici mireni, care nu s-au numit pe faţă ucenici, la sfatul bătrânului, pentru protecţie. Şi cuvântul lui, şi tă-cerea lui, mi-au fost pilduitoare. Când ieşeam din chilia sa, la uşa chiliei, cineva, vag vizitator, vag observator, mă întreba insistent ce canon mi-a dat bătrânul şi în genere ce "canoane" îmi dă când îl vizitez. Era felul aceluia de a intra în vorbă "creştineşte". Asemenea "cenzură" putea fi contracarată. Spuneam: lucrarea isihastă a continuat în Carpaţi şi în condiţiile controlului ideologic riguros al acelor ani.

   Numele mărgăritarului

   Practica isihastă cu laicii nu-i o "mişcare" autonomă de ortodoxie, ci rodind în aceasta. Lucrul nostru stă pe un temei patristic, pe taina personală a unor sfinţi sau mistici, cu privire la calea urmată de ei, de la Grigorie Palamas şi Simion Noul Teolog la românii Calinic de la Cernica şi Calinic Cărăvan, invocaţi de noi "pentru că ei au demnitatea unei surse vii" (expresia lui Andre Scrima).
   Modul de transmitere: Isihasmul nu se face pe stradă, nici în grup. In grup se face doar deprinderea procedeului, deprinderea metodei, transmisia fidelă şi destăinuirea unor aspecte care nu-s scrise în cărţi ci le ştie doar îndrumătorul care a primit taina de la un isihast. (Aş zice: de la un isihast de altădată...)
   O precauţie: în grupuri se destăinuie doar faza "lucrătoare" a rugăciunii minţii (şi nu faza "văzătoare"). Se impune atenţie, pentru că în grupurile mari, eterogene, se vor nimeri si destui malsevraţi, si dizarmonici, cărora nu se cade să le dai mărgăritarul...
   La conferinţe deschise, există si riscul acesta, riscul să nu ştii cui arunci mărgăritarul (vezi şi atenţionarea din Matei 7,6: "să nu aruncaţi mărgăritarele voastre..." şi Matei 7,13: "intraţi pe poarta strâmtă, căci poarta largă duce la pierzanie"). Dar în grupurile structurate se petrece o selecţie. Pe principiul junimist: "Intră cine doreşte, rămâne cine râvneşte" .
   Aşadar, în grup se face doar deprinderea meşteşugului. În rest, fiecare lucrează la casa lui, la loc retras, urmând...


pag. 209-210


   Trei chei ale rugăciunii isihaste

   Cheia unu: Cantitatea aduce calitatea. Repetarea multă a Numelui Iisus purifică mintea, o ţine "nedezlipită" de puterile suprafireşti.
   "Cantitatea" mai înseamnă: strădanie pentru păstrarea unui ritm constant, zilnic, de practică. In Sbornicul scrie: "Cu cât mai des te aşezi la această rugăciune, cu atât mai bine." Respectarea fermă a unui program zilnic şi a orelor fixe este mai importantă decât intensitatea.
   Tarkovski îşi începe filmul Ofranda cu o parabolă din Pateric: Un călugăr bătrân, Pamvo, a sădit pe munte un pom uscat. Şi i-a spus ucenicului său să-l ude zilnic, la aceeaşi oră. Ucenicul a făcut întocmai, sculându-se în zori şi urcând pe munte să ude pomul, în fiecare zi. Peste trei ani, pomul s-a trezit la viaţă... Tarkovski conchide: "Dacă am face în fiecare zi, exact în acelaşi moment, unul si acelaşi lucru, ca un ritual, neabătut, constant, sistematic, lumea s-ar schimba". Vom mai spune că marele cineast a practicat o vreme isihasmul.
   La noi, în cercurile de Practică isihastă, insistăm chiar pe aceasta, pe hotărârea fiecăruia de a respecta un ritm constant, o oră anume, zilnic. Dimineaţa fiecare îsi alege ora lui, în funcţie de programul profesional. Dar seara am convenit o oră comună, 2030. în tabăra isihastă, achiziţia cea mai de preţ a fost deprinderea rugăciunii mintii în inimă si formarea reflexului unui ritm constant, de trei ori pe zi.
   Pentru cei care nu au îndrumător, "cantitatea" trebuie restrânsă la 15-20 minute, pentru că după aceasta apar efecte psihice particulare care trebuiesc evaluate de un îndrumător. Pentru cei care au îndrumător, cantitatea, durata, poate fi extinsă oricât de mult.
   Prin "cantitate" împlineşti şi pravila întâi, adică "a ţine mintea şi inima nedezlipite de Dumnezeu; în orice timp, în orice loc". Din această strădanie rezultă calitatea.

   Cheia doi: Calitatea şterge imaginaţia. Calitatea rugăciunii purifică mintea de reprezentări şi imagini. Maxim Mărturisitorul spune: "Mintea lui Hristos este mintea fără imaginaţie!" Această afirmaţie a uimit pe mulţi, care au întrebat: "Cum adică, imaginaţia nu este bună? Că la şcoală ni se spune să ne dezvoltăm imaginaţia!"
   Vom răspunde: Te serveşti de imaginaţie ca de o scară, ca să mai urci o treaptă. Dar după ce ai urcat, după ce eşti pe platoul de sus, nu mai cari scara în spate.
   Imaginaţia este operaţiunea cu imagini. Imaginile sunt substitute ale realului. Deci imaginaţia este operaţiunea cu substitute. Ne servim de ea în cotidian, în lumea cu trei dimensiuni. Ne servim şi de cuvinte, semne ale obiectelor, dar ştim că cuvintele nu sunt obiectele.
   Contemplarea instaurează o stare mentală nouă, în care avem acces la Real. În acest caz, nu mai avem nevoie...

Isihasmul azi ... 7

   Partea I: Asceza exterioară şi cea interioară

Concentrarea monologhică ... 23
Suporturi sau "moduri de înlesnire" a practicii ... 27
Moduri corporale în isihasm ... 31
Moduri ascetice rare ... 34
Coborârea minţii în inimă ... 38
Obstacole în calea contemplaţiei ... 44
"Rugăciune" sau "meditaţie"? ... 48
Experienţa spirituală şi experienţa mistică ... 53
Cum scapi de mintea vechiului Adam ... 57
Prelungirea vieţii şi învingerea morţii ... 63
Din secretele alimentaţiei liniştitoare ... 68

       Partea a II-a: în lume şi la pustie

Monahism alb ... 73
Puterea pustiei ... 76
Despre viziuni şi vedenii ... 82
Capcane paranormale ... 86
Transa şi extazul ... 90
Testul iluziei ... 93
Purificarea viziunilor ... 96
Introspecţia. Expluzarea răutăţilor şi adăugarea binelui ... 100
Iluminarea naturală şi cea supranaturală ... 105
Isihasmul faţă cu practicile orientale ... 109

       Partea a III-a: Modele şi metode patristice

Lanţul de aur al transmiterii isihaste ... 117
Scara Raiului, primul manual de isihasm ... 119
"Ceasul desăvârşirii" al lui Maxim Mărturisitorul ... 122
Simeon Noul Teolog şi isihasmul harismatic ... 125
Grigorie Sinaitul: isihasmul în mănăstiri şi-n lume ... 130
Ortodoxia s-a însoţit cu isihasmul ... 132
Modelul isihast Palamas ... 135
Regula lui Calist şi Ignatie ... 141

       Partea a IV-a: Modele şi metode româneşti

Un scărar român: Gheorghe de la Cernica ... 147
Vasile de la Poiana Mărului şi rugăciunea "lucrătoare" ... 149
Paisie Velicikovski, un slav cu destin românesc ... 153
Calinic de la Cernica ne descoperă lucruri de taină ... 157
"Rugul Aprins": prima şcoală contemplativă românească ... 164
Revelarea Sbornicului ... 170
Un isihast "zăvorât": Părintele Calinic Cărăvan ... 173
Cuvânt despre Rugăciune al părintelui Cleopa ... 179
Părintele Teofil Părăian şi dobândirea Raiului ... 186

       Partea a V-a: Sinteze, paradigme, aforisme filocalice

Trei chei ale rugăciunii isihaste ... 209
Cronica pictată a isihasmului la Mănăstirea Lainici ... 214
Adevăratul isihasm este neptic adică iluminativ ... 220

Termeni filocalici ... 227

Spune-ţi opinia

Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
Nota: Rău           Bun