Telefon: 0723 370 540

Adevăr Versus Falsitate • cum le putem diferenţia - David R. Hawkins

Adevăr Versus Falsitate • cum le putem diferenţia - David R. Hawkins

49,00 RON 49,00 RON
Disponibilitate: În Stoc
  Adevărul, ca şi imaginile de pe Marte, este un fel de carte Rorschach în care oamenii îşi proiectează iluziile şi mentaţiile lor fanteziste.    Pentru prima oară în istoria omenirii, şi doar în ultimul deceniu, a apărut o ştiinţă a Adevărului...
Cu TVA: 49,00 RON
Cod produs: carte

  Adevărul, ca şi imaginile de pe Marte, este un fel de carte Rorschach în care oamenii îşi proiectează iluziile şi mentaţiile lor fanteziste.
   Pentru prima oară în istoria omenirii, şi doar în ultimul deceniu, a apărut o ştiinţă a Adevărului care ne aduce posibilitatea discernerii adevărului de fals.
   Ştiinţa conştiinţei a relevat faptul că gradele de adevăr reflectate sunt în concordanţă cu nivelurile calibrate ale conştiinţei pe o scară de la 1 la 1000. Când acest test de verificare a adevărului a fost aplicat asupra mai multor domenii din societate (filme, arte, politică, muzică, sociologie, religie, teorii ştiinţifice, spiritualitate, filosotlc, viaţa cotidiană americană şi a altor ţări din lume) rezultatele au fost uluitoare.
   Autorul împărtăşeşte în această carte lucruri tăioase precum lama de cuţit, pe care cititorul le poate verifica aplicând tehnica simplă, instantanee, şi care, precum hârtia de turnesol, îl va ajuta să diferenţieze adevărul de fals în doar câteva secunde.
   Adevărul şi Realitatea, după cum afirmă autorul, nu au secrete. Tot ceea ce există acum sau a existat în trecut, chiar şi numai un gând, este identificabil şi calibrabil pentru totdeauna din câmpul omniprezent al însăşi Conştiinţei.
Odată cu lecturarea cărţilor Putere versus Forţă (nivel calibrat 850), Ochiul Sinelui (nivel calibrat 980) sau a cărţii Sinele: Realitate şi Subiectivitate (nivel calibrat 999), nivelul de conştiinţă al cititorului creşte, acest lucru fiind măsurabil, ca o consecinţă a simplei expuneri la acest material, prezentat din câmpul catalitic şi puternic al contextului.
   Conflictul este rezolvat înăuntrul minţii cititorului cu ajutorul recontextualizării care rezolvă dilema. Adversitatea şi împotrivirea sunt rezolvabile prin identificarea poziţionalităţilor egoului, ceea ce reprezintă baza suferinţei umane.
   David R. Hawkins, M.D., Ph.D este directorul Institutului pentru Cercetări Spirituale Avansate. Este o autoritate larg recunoscută în domeniul cercetării conştiinţei şi al spiritualităţii. Scrie şi predă totul dintr-o perspectivă unică, aceea a unui doctor clinician cu experienţă, om de ştiinţă şi mistic.


Editura: Cartea Daath

Autor: David R. Hawkins

Format: 15x23cm

Numar de pagini: 494

Greutate: 700 gr.

Anul aparitiei: 2009

ISBN: 978-973-88581-1-4

Declaraţia Autorului ... 7
Avertisment: Notă către cititor ... 9
Cuvânt înainte ... 11
Prefaţă ... 15
Mulţumiri ... 21
Introducere ... 23

       SECŢIUNEA ÎNTÂI
       CE ESTE ADEVĂRUL?

CAPITOLUL 1 - Perspectiva istorică ... 31
CAPITOLUL 2 - Ştiinţa adevărului ... 41
CAPITOLUL 3 - Adevărul ca enigmă: Provocarea şi lupta ... 47
CAPITOLUL 4 - Evoluţia conştiinţei ... 57
CAPITOLUL 5 - Structura esenţială a adevărului ... 73
CAPITOLUL 6 - Manifestare versus cauzalitate: creaţie versus evoluţie ... 83
CAPITOLUL 7 - Fiziologia adevărului ... 93
CAPITOLUL 8 - Fapt real versus ficţiune: Realitate şi Iluzie ... 107

       SECŢIUNEA A DOUA
       APLICAŢII PRACTICE

CAPITOLUL 9 - Structura Socială şi Adevărul Funcţional ... 117
CAPITOLUL 10 - America ... 179
CAPITOLUL 11 - Neajunsurile Societăţii ... 219
CAPITOLUL 12 - Aspecte problematice ... 241

       SECŢIUNEA A TREIA
       ADEVĂRUL ŞI LUMEA

CAPITOLUL 13 - Adevărul: Calea spre Libertate ... 275
CAPITOLUL 14 - Ţări şi politici ... 303
CAPITOLUL 15 - Adevăr şi Război ... 327

       SECŢIUNEA A PATRA
       CONŞTIINŢA SUPERIOARĂ ŞI ADEVĂRUL

CAPITOLUL 16 - Religie şi adevăr ... 375
CAPITOLUL 17 - Adevărul spiritual ... 411
CAPITOLUL 18 - Rezumat şi concluzie ... 449

ANEXA A - Calibrarea nivelurilor de adevăr ale capitolelor ... 457
ANEXA B - Harta scalei conştiinţei ... 459
ANEXA C - Cum calibrăm nivelurile conştiinţei ... 461
ANEXA D - Filme ... 469

Despre Autor ... 477

 Rezumatul Principiilor Esenţiale ale Ştiinţei Conştiinţei

   1. Conştiinţa este câmpul energetic lipsit de formă, invizibil, cu o dimensiune şi un potenţial indefinite; e substratul oricărei existenţe, independentă de timp,  spaţiu sau locaţie, dar în acelaşi timp atotinclusivă şi atotprezentă.
   2. Deoarece câmpul conştiinţei cuprinde întreaga existenţă dincolo de orice limită, dimensiune sau timp, el înregistrează toate evenimentele, indiferent cât de minuscule par, chiar şi un gând trecător.
   3. Pentru că înregistrarea tuturor evenimentelor are loc în afara timpului sau spaţiului, acestea sunt accesibile perpetuu datorită unei calităţi unice ce caracterizează însuşi câmpul energetic al conştiinţei.
   4. Conştiinţa este substratul ireductibil al capacităţii omeneşti de a şti, a experimenta, a percepe sau a observa, este esenţa capacităţii de a conştientiza.
   5. Câmpul conştiinţei există independent de omenire fiind totuşi inclus în aceasta. Ea este substratul ireductibil, Absolutul, în comparaţie cu care tot ceea ce există este relativ.
   6. Conştiinţa reprezintă un câmp cu o putere şi un potenţial infinite, din care manifestarea universului în forma Creaţiei apare ca un proces continuu, permanent.
   7. întregul univers, atât cel cunoscut cât şi cel necunoscut, există independent de descrierea umană şi este eminamente un câmp unificat şi total, în cadrul căruia se află diferite niveluri de frecvenţe vibraţionale, care apar sub forma universului observabil. Ca şi în domeniul fizic, cu cât frecvenţa energiei vibraţionale este mai mare, cu atât şi puterea sa creşte.
   8. Câmpul energetic vibraţional, universal şi atotcuprinzător, este omniprezent şi, în consecinţă omniscient şi atotputernic. Prezenţa câmpului conştiinţei este cunoscută de toate fiinţele sensibile care îl resimt sub forma conştientei subiective a existenţei însăşi. Astfel, conştienta prezenţei conştiinţei ca substrat al existenţei reprezintă realitatea subiectivă primordială pentru întreaga experienţă umană posibilă.
   9. Nivelurile conştiinţei sunt identificabile prin utilizarea unei calităţi simple a conştiinţei însăşi, iar omniscienţa conştiinţei recunoaşte şi răspunde oricărui lucru care are existenţă (şi este adevărat în virtutea acestei existenţe). Astfel, conştiinţa, asemenea unei oglinzi, reflectă realitatea în mod impersonal, nefiind impresionată sau afectată de acest proces. în consecinţă, conştiinţa nu "face" nimic, ci, asemenea gravitaţiei, oferă contextul în care potenţialitatea face trecerea de la lipsa formei la formă, de la ne-experimentat la experimentat.
   10. Comparabil cu legile conservării energiei sau materiei, legea conservării vieţii are întâietate. Viaţa însăşi nu este susceptibilă de a fi distrusă, ci poate doar să-şi schimbe forma prin trecerea la o frecvenţă diferită (cum ar fi, în experienţa umană, "etericul", "spiritualul" sau alte domenii energetice descrise de-a lungul timpului).
   Având în vedere că tot ceea ce există reprezintă un nivel de vibraţie energetică, poate fi construită o scală a conştiinţei, un instrument coerent şi cu valoare pragmatică. O scală logaritmică a conştiinţei de la 1 la 1.000, care începe la numărul "1" (simpla existenţă a vieţii) şi continuă până la 1.000 (cel mai înalt nivel de conştiinţă la care umanitatea a ajuns vreodată), este suficientă pentru a include toate categoriile de frecvenţă ale conştiinţei umane. Se poate demonstra că o atare scală transmite un grad înalt de informaţie şi are o mare valoare practică şi teoretică în înţelegerea umanităţii, a problemei divinităţii şi a universului.

   Voinţa (nivelul 850)

   Deşi există multe scrieri despre psihologie şi funcţiile mentale, există o relativă lipsă de informaţii despre voinţa umană însăşi. Importanţa sa este omisă chiar şi în psihanaliză şi în majoritatea scrierilor spirituale, chiar dacă funcţia sa are o importanţă deosebită în progresia conştiinţei, dezvoltarea spirituală şi religioasă, şi chiar şi în drumul către Iluminare. Puterea intrinsecă a Voinţei este demonstrată de nivelul său calibrat de 850; având astfel puterea de a învinge toate tipurile de personalitate şi toate sistemele de credinţă.
   Baza puterii Voinţei rezidă în faptul că este o funcţie a Spiritului şi nu a minţii, intelectului sau emoţiilor. Astfel reprezintă o înzestrare umană unică. Mintea studiază neîncetat opţiuni şi alegeri, ajungând la anumite concluzii şi premise alese, dar acestea sunt mai degrabă imagini liniare cu o putere intrinsecă limitată (de exemplu logica şi intelectul sunt calibrate la 400).
   Toată lumea este familiară cu rezoluţii care sunt repede supuse eşecului, şi schimbări de comportament care se dovedesc a fi mai uşor de formulat decât de implementat. Viciile sunt cu mult mai răspândite decât deja banalele dependenţe de alcool, droguri, etc. De fapt, aproape toată lumea are multiple "obiceiuri" foarte bine înrădăcinate pe care le descoperă cu tristeţe în momentul în care încearcă să schimbe un mod de comportament sau slăbiciune emoţională (resentimente, frică, dorinţe puternice), sau răspunsuri emoţionale obişnuite (cum ar fi timiditatea sau furia cronică).
   Fără ajutor, mintea este prea slabă şi ineficientă pentru a produce schimbări majore; chiar şi "geniile" sunt calibrate doar la 499. Există multe genii şi oameni remarcabili care ies în evidenţă, dar ale căror vieţi personale sunt un dezastru, iar publicul nu poate înţelege de ce celebrităţile sfârşesc prin a se sinucide ("avea tot ce îşi dorea pentru a trăi"). Astfel, un model autodistructiv poate fi un obstacol de neînvins care nu distruge doar fericirea, familia sau cariera, ci chiar viaţa psihică.
   Lipsa de speranţă şi suferinţa extremă pot fi ultima lovitură în eul unei persoane, şi, ajunsă într-o atare stare de disperare, aceasta va invoca ultima sursă de putere, întorcându-se către Dumnezeu, Divinitate şi domeniul spiritual, indiferent de cum este numit. în esenţă e vorba despre o întoarcere către o "putere mai mare decât mine", prin care se deschide o nouă cale de acces, o nouă dimensiune care, prin calibrare, începe de la nivelul 500 al conştiinţei.
   Eul este puternic interesat strict de propria sa supravieţuire. Va sacrifica de bună voie existenţa psihică a unei persoane, de exemplu va spune: "mai degrabă mor decât să mă predau" (renunţ la suveranitate) Umilinţa este anatema eului. Unii oameni, chiar cu bună ştiinţă, ajung să aleagă să meargă în iad decât să se predea în faţa lui Dumnezeu (de exemplu criminalii, membrii Mafiei, criminalii în serie). Timothy McVeigh, în drumul spre execuţie, a declarat că ştia că se îndreaptă către iad pentru că a omorât intenţionat oameni nevinovaţi (într-o zi, un pacient fără nici o speranţă a cerut ajutor. în momentul în care i s-a spus că singura opţiune era aceea de a se alătura unui grup bazat pe credinţă, el a spus: "Mai bine mor" şi exact aşa s-a întâmplat)
   Din toate cele de mai sus şi aşa cum o atestă şi experienţa umană, rezultă că eul nu poate fi depăşit decât printr-un act al voinţei ce deschide porţile către Puterea Divină. Acestea se întâmplă în virtutea Justiţiei perfecte a Divinităţii, prin care fiecare este singurul decident al sorţii sale, determinând de asemenea opţiunile posibile.
   Elementul cheie al forţei Voinţei este consimţământul. Actul de predare (vezi Tibeut, 1949), permite apariţia miraculosului, care este o bifurcaţie a procesului vieţii (aşa cum este descris de dinamica non-liniară şi de principiul Heisenberg). Astfel intenţia intensifică apariţia potenţialităţii într-o realitate existenţială experimentată. Acesta este şi mecanismul descris pe larg în vestita A Course in Miracles (Un curs despre miracole) (1975).....


Spune-ţi opinia

Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
Nota: Rău           Bun