Telefon: 0723 370 540

Astrologie Orară • horoscopul întrebărilor despre dragoste, succes, bani şi orice alt lucru care ne preocupă - Mihaela Dicu

Astrologie Orară • horoscopul întrebărilor despre dragoste, succes, bani şi orice alt lucru care ne preocupă - Mihaela Dicu

21,00 RON 24,00 RON
Disponibilitate: În Stoc
Pentru orice întrebare concretă, din orice domeniu, se poate întocmi o hartă astrologică. Studiul acestei hărţi, axat în principal pe interpretarea relaţiilor dintre planete şi a amplasării acestora în zodii şi în casele astrologice, conduce la descr...
Cu TVA: 21,00 RON
Cod produs: carte

Pentru orice întrebare concretă, din orice domeniu, se poate întocmi o hartă astrologică. Studiul acestei hărţi, axat în principal pe interpretarea relaţiilor dintre planete şi a amplasării acestora în zodii şi în casele astrologice, conduce la descrierea cu o exactitate uimitoare a cursului evenimentelor legate de întrebarea pusă. Cartea prezintă terminologia şi tehnicile de interpretare specifice acestei ramuri a astrologiei, însoţite de exemple ilustrative şi de o secţiune de anexe care detaliază noţiuni necesare pentru o analiză corectă. Mihaela Dicu oferă în premieră pentru România un veritabil manual de astrologie orară, excelent documentat şi bine sistematizat, care se adresează atât astrologilor profesionişti dornici să se specializeze în această ramură, cât şi începătorilor în domeniu.

Editura: Polirom

Autor: Mihaela Dicu

Format:13,5x20 cm

Număr pagini: 246

Greutate: 220 gr.

Anul apariției: 2013

ISBN: 978-973-46-2934-3


pag. 15-16


   Capitolul 1

   Ce este astrologia orară şi cum funcţionează


   Astrologia, ca disciplină, are patru mari ramuri de sine stătătoare, fiecare dintre ele putând fi studiată separat:
   • Astrologia natală (sau genetliacă1) - se ocupă cu calculul şi studiul hărţilor natale, cu scopul de a obţine informaţii cu privire la predispoziţiile înnăscute ale posesorilor acestor hărţi şi la felul în care se va desfăşura viaţa lor în viitor.
   • Astrologia mondială (sau mundană) - analizează conexiunile dintre configuraţiile astrale universale (conjuncţii, eclipse etc.) şi evenimentele care interesează/afectează grupuri mari de oameni (evenimente politice, financiar-economice, militare, sportive, accidente colective, cataclisme naturale, fenomene meteorologice etc).
   • Astrologia cathartică2 (sau a începuturilor) - este folosită pentru a afla momentul favorabil începerii unei acţiuni (subramura electivă) sau pentru a estima modul în care se va derula o acţiune, în funcţie de harta momentului său de debut (subramurile cathartică propriu-zisă şi "harta consultaţiei").
   • Astrologia orară (sau interogativă ori a întrebărilor) - este utilizată pentru a afla răspunsuri la întrebări concrete.
   Astrologia orară este, prin urmare, acea ramură a astrologiei cu ajutorul căreia se poate răspunde la o întrebare precisă şi se poate aprecia modul în care va evolua situaţia la care face referire acea întrebare. Dar cum poate fi posibil ca o hartă astrologică să răspundă la o întrebare concretă? în prefaţa volumului său Horary Astrology, publicat în 1851, William Joseph Simmonite scria: "Arta de a răspunde la întrebări folosind astrologia orară se bazează pe acele inexplicabile şi miraculoase corespondenţe despre care s-a constatat că se manifestă în mod universal, în aproape toată creaţia naturală".
   Ideea ar fi că aparţinem unui continuum spaţio-temporal şi tot ceea ce gândim într-o anumită clipă este o părticică din acest continuum. Aşa cum harta cerului întocmită pentru momentul naşterii unei persoane este încărcată cu informaţie referitoare la acea persoană, la fel şi harta unei întrebări poartă în sine indicii privind răspunsul la acea întrebare. Pentru o întrebare care este formulată (se naşte) într-un anumit moment şi într-un anumit loc, răspunsul, care există deja, se reflectă în poziţia corpurilor cereşti din harta astrologică întocmită pentru momentul şi locul respectiv.
   Astrologia orară este cea mai nouă ramură a astrologiei. Dacă primele trei ramuri se regăsesc în cele mai timpurii scrieri astrologice din epoca elenistică, cea de-a patra apare abia după secolele II-III e.n. Ea are la bază tot astrologia elenistică, elemente din astrologia electivă şi din "harta consultaţiei", care este harta momentului întâlnirii dintre astrolog şi solicitant şi serveşte la formularea unor concluzii şi prognoze privind dispoziţia, gândurile, speranţele, intenţiile şi interesele solicitantului. Cu timpul, din aceste subramuri cathartice s-a născut astrologia orară, care a avut nevoie de câteva secole bune pentru a se structura şi a ajunge la o formă asemănătoare cu cea în care se prezintă astăzi. Hephaistion din Theba, Palchus, Rhetorius sau Theophilus din Edessa sunt verigile de legătură, iar prima lucrare explicită de astrologie orară despre care avem cunoştinţă la ora actuală îi aparţine lui Masha'allah şi apare abia spre finele secolului al VIII-lea.
   în pofida faptului că este cea mai nouă ramură a astrologiei, astrologia orară este cea mai riguroasă şi mai conservatoare dintre ele, majoritatea regulilor sale rămânând neschimbate de-a lungul secolelor.


pag. 194-195


   Cele 12 case astrologice - consideraţii finale

   Importanţa stabilirii casei care corespunde exact întrebării puse


   Toţi clasicii astrologiei orare insistă în mod deosebit asupra importanţei găsirii casei care corespunde exact întrebării puse. Dacă acest pas nu este corect îndeplinit, nu se poate oferi un răspuns bun.
   Astrologia orară lucrează masiv cu semnificatori. Semnificatorii sunt planetele care stăpânesc casele responsabile cu factorii decisivi implicaţi în procesul pe care îl analizăm. Amplasarea lor în temă şi aspectele pe care le fac descriu fidel situaţia şi deznodământul ei. Alocând o casă greşită situaţiei respective, se ajunge implicit la semnificatori eronaţi, prin interpretarea cărora se ajunge apoi la un alt răspuns decât la cel veritabil.
   De ce sunt casele atât de importante în astrologia orară? Fiindcă această practică se bazează pe "îngheţarea" timpului în momentul punerii întrebării. Dacă momentul este decalat cu câteva minute, răspunsul poate fi altul. Interpretarea depinde aşadar de factori foarte mobili. Ascendentul, spre exemplu, înaintează pe cercul zodiacal în medie cu un grad la fiecare patru minute scurse pe ceas.
   Alegerea casei care corespunde exact întrebării puse necesită o cunoaştere foarte bună a semnificaţiei caselor. Folosirea ca pe un simplu dicţionar a subcapitolelor precedente în care a fost descrisă semnificaţia caselor nu este însă suficientă. Astrologul trebuie să aibă o gândire flexibilă şi dinamică, să facă tot felul de corelaţii logice.
   Să presupunem, de exemplu, că întrebarea se referă la perfectarea unui contract. Ce este un contract? Un act, desigur, un înscris. Un astrolog începător grăbit poate avea tendinţa de a parcurge semnificaţia caselor la rând şi de a se opri în dreptul primeia la care întâlneşte noţiunea de acte - casa a III-a, cea a actelor şi înscrisurilor. Şi nici n-ar greşi dacă întrebarea s-ar referi la contracte, în general. Dar dacă se referă la un contract anume, atunci trebuie să ţină seama ci acesta nu se poate încheia decât între două părţi: o parte o constituie solicitantul şi cealaltă parte, cel care trebuie să semneze contractul, în acest caz, situaţia nu mai ţine de casa a III-a, ci de casa a VII-a, cea a relaţiilor cu ceilalţi.
   Dacă solicitantul participă direct la acţiune (el este cel care vrea să încheie contractul), atunci va fi simbolizat prin casa I, stăpânul acesteia, planetele din casa I şi, eventual, stăpânul casei interceptate în casa I. Contractul va fi simbolizat prin casa a VII-a, stăpânul acesteia şi planetele din casa a VII-a.
   Dacă solicitantul este interesat de cineva apropiat (rudă, prieten etc.) care trebuie să încheie un contract, atunci se stabileşte casa care descrie raportul solicitantului cu persoana în chestiune. Această casă devine casa I a celui care trebuie să încheie contractul, iar contractul este descris de a Vll-a casă de la ea. E cam complicat, aşa că s-ar cuveni să dăm un exemplu: o mamă vine la astrolog şi întreabă dacă fiul ei va încheia un contract de colaborare cu patronul firmei Z. în tema orară ridicată pentru această întrebare, mama este cea care întreabă, deci i se alocă AS, casa I. Dar ea întreabă despre fiul ei. Acesta este simbolizat de casa a V-a, casa copiilor. Casa a V-a a hărţii orare devine casa I a fiului. Casa contractelor fiului este casa a VII-a pornind de la casa a V-a, deci casa a XI-a a hărţii orare. Tot complicat pare? Dacă da, atunci înseamnă că este cazul să detaliem conceptul caselor derivate...

   Casele derivate

   Dacă întrebarea pusă se referă la ceva care aparţine solicitantului sau la ceva care are legătură directă cu acesta, atunci se foloseşte sistemul de case uzual.
   Dacă solicitantul este interesat de ceva care aparţine altei persoane sau care este în relaţie cu o altă persoană, atunci se foloseşte sistemul caselor derivate. în acest caz vom considera casa care reprezintă cealaltă persoană ca pe o nouă casă I. Altfel spus, vom socoti casele derivate începând cu casa I a persoanei despre care suntem întrebaţi. Am văzut deja mai sus un exemplu practic. Să mai vedem câteva:
   - dacă ne interesează starea sănătăţii unui prieten, atunci casa a XI-a, a prietenilor, devine casa I a acestuia, iar casa sănătăţii sale

Simboluri şi abrevieri folosite în astrologia orară tradiţională ... 11
Cuvânt-înainte ... 13

Capitolul 1. Ce este astrologia orară şi cum funcţionează ... 15
La ce gen de întrebări poate să răspundă astrologia orară ... 19
Pentru ce moment se întocmeşte harta orară ... 20
Semnificatorii solicitantului în harta orară ... 21
Semnificatorii întrebării în harta orară ... 22
Consideraţiile preliminare ... 22
O hartă validă descrie solicitantul sau contextul întrebării ... 26
Principii generale de interpretare ... 26

Capitolul 2. Semnele zodiacale în astrologia orară ... 31
Semne masculine şi semne feminine ... 31
Senine cardinale, fixe şi mutabile (duble) ... 32
Semne de foc, aer, pământ şi apă ... 33
Semne de scurtă şi de lungă ascensiune ... 34
Alte clasificări tradiţionale ale semnelor zodiacale ... 37
Semnele zodiacale şi domeniile corespondente ... 39

Capitolul 3. Atributele planetelor în astrologia orară ... 43
Luminătorii ... 44
Cele cinci planete ... 49
Tabele sintetice ... 59
Planetele transsaturaiene ... 60

Capitolul 4. Forţa planetelor ... 63
Demnităţi şi debilităţi esenţiale ... 64
Demnităţi şi debilităţi accidentale ... 77

Capitolul 5. Dinamica planetelor ... 97
Mişcarea directă/retrogradă ... 97
Mişcarea rapidă/lentă ... 99
Planetă occidentală, planetă orientală ... 100

Capitolul 6. Relaţiile dintre planete ... 103
Aspecte tradiţionale ... 103
Aspecte aplicante şi aspecte separante ... 108
Aspecte dextre şi aspecte senestre ... 116
Relaţia planetelor cu Soarele: cazimi, combustie, sub razele Soarelui ... 119
Relaţii particulare între planete utilizate în astrologia orară ... 120
Alte relaţii între planete ... 128

Capitolul 7. Evaluarea timpului în astrologia orară ... 133

Capitolul 8. Cele 12 case astrologice ... 137
Sistemul de case ... 140
Forţa, eficienţa şi beneficitatea caselor ... 140
Casa I ... 141
Casa a II-a ... 145
Casa a III-a ... 151
Casa a IV-a ... 154
Casa a V-a ... 159
Casa a VI-a ... 163
Casa a VII-a ... 169
Casa a VIII-a ... 174
Casa a IX-a ... 179
Casa a X-a ... 184
Casa a XI-a ... 188
Casa a XII-a ... 190
Cele 12 case astrologice - consideraţii finale ... 194

Capitolul 9. Stelele fixe în astrologia orară ... 199

Capitolul 10. Sorţii sau părţile arabe în astrologia orară ... 205

Capitolul 11. Grade specifice ... 211
Gradele critice ... 211
Gradele anaretice ... 212
"Propriu-ţi duşman" şi Serpentis ... 213
Tabelul lui Lilly ... 213

Anexe ... 215
Bibliografie selectivă ... 233
Index ... 237

Spune-ţi opinia

Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
Nota: Rău           Bun