Telefon: 0723 370 540

Esenienii • Copiii Luminii - Stuart Wilson, Joanna Prentis

Esenienii • Copiii Luminii - Stuart Wilson, Joanna Prentis

24,00 RON 27,00 RON
Disponibilitate: În Stoc
 Faptul că creştinii au uitat şi, în final, şi-au negat rădăcinile eseniene este una dintre cele mai mari tragedii ale culturii occidentale. Aceste rădăcini sunt examinate aici, din perspectiva unei regresii într-o viaţă trecută. Au ieşit la suprafaţ...
Cu TVA: 24,00 RON
Cod produs: carte

 Faptul că creştinii au uitat şi, în final, şi-au negat rădăcinile eseniene este una dintre cele mai mari tragedii ale culturii occidentale. Aceste rădăcini sunt examinate aici, din perspectiva unei regresii într-o viaţă trecută. Au ieşit la suprafaţă informaţii noi şi fascinante, inclusiv despre legăturile esenienilor cu druizii, despre existenţa unui grup-nucleu secret în jurul lui Iisus şi despre contactele cu Ordinul lui Melchizedek.
   Poate că cel mai remarcabil lucru este că îl descoperim pe Iisus esenianul – acea Fiinţă înţeleaptă şi iubitoare, care a fost ascunsă atâta vreme de doctrină şi dogmă. Cuvintele lui ne vorbesc peste secole şi ne arată mai clar Calea pe care a statornicit-o, precum şi scopul suprem al acestei Căi.
   Această carte stabileşte clar faptul că Iisus nu a fost singur. El era susţinut de un grup de esenieni puternici şi dedicaţi, care-l includea şi pe Iosif din Arimateea. Graţie tehnicii de regresie în vieţi anterioare, această istorisire poate fi acum spusă pentru prima dată, deschizând o fereastră fascinantă către o perioadă unică şi esenţială din istoria omenirii.


Editura: For You

Autor: Stuart Wilson, Joanna Prentis

Traducător: Beatrice-Virginia Tuhari

Format: 13x20 cm

Număr de pagini: 304

Greutate: 250 gr.

Anul apariției: 2010

ISBN:  978-973-1701-24-0pag. 35


   ... Templul din Ierusalim. Erau adepţii unei religii strict conservatoare, aspri în judecată, şi nu erau simpatizaţi prea mult de popor. Ei îşi exercitau puterea şi în afara Templului şi lucrau, în principal, cu fariseii.
   Daniel: Toată strădania esenienilor se concentra asupra venirii unui Mare învăţător, învăţătorul Dreptăţii, Cel fără de prihană. La început, noi nu-i cunoşteam numele, dar ştiam că el va veni şi ne va conduce spre Lumină. Spiritul va fî foarte puternic înăuntrul său şi mulţi vor li cei care îl vor urma şi îi vor asculta învăţătura. Noi urma să-i fim un sprijin şi totul trebuia să fie gata atunci când va veni, căci eram cei care urmau să îi poarte de grijă, să îl hrănească şi să îl protejeze, însufleţindu-i mintea şi sufletul. Deşi noi vom fi cei care îi vor călăuzi primii paşi, el se va ridica cu mult mai presus de noi, ne va aduce o nouă învăţătură şi va institui o nouă cale de urmat.
   In felul acesta, noi îi puteam asigura învăţătorului toate condiţiile. Membrii neamului Kaloo ne spuseseră că sufletul nostru nu s-a limitat niciodată la o singură religie. Ei au strâns laolaltă cele mai importante învăţături din Egipt, Persia, Grecia şi de oriunde altundeva, iar prin călătoriile pe care le întreprindeau, ne-au putut transmite idei noi. Ideile de origine egipteană - împreună cu conceptele noastre ebraice - sunt cele care au format baza iniţială a comunităţilor noastre. Prin intermediul călătoriilor lor în Persia, noi am intrat în legătură cu ideile zoroastriene şi am aflat despre dualitatea Lumină-întuneric şi despre ritualurile de purificare cu apă curgătoare. Toate acestea au avut o mare influenţă asupra noastră. Mai târziu, membrii neamului Kaloo au câştigat încrederea Ordinului Pitagoreic, fiind inspiraţi de ideile marelui înţelept Pitagora, referitoare la viaţa trăită în moralitate şi armonie şi la buna conducere a comunităţilor.
   Zoroastrianismul este o străveche religie iraniană, centrată pe o zeitate supremă, numită Ahura Mazda ("Domnul înţelept"). Ea a fost fondată în secolul al VI-lea Î.Hr. în Persia, de profetul şi reformatorul...


pag. 155-156


   Daniel: Da. Mulţi bărbaţi puteau fi toleranţi cu femeile supuse şi blânde, dar să accepţi o femeie atât de puternică cum era Maria Magdalena, era o altă problemă...
   Joanna: Şi acest lucru i-a supărat pe unii discipoli?
   Daniel: O, da. Iisus purta cu Maria Magdalena conversaţii foarte profunde, fapt care îi făcea pe ucenici să nu simtă prea în largul lor, mai ales pe cei care nu puteau ţine pasul cu cje se vorbea. Unii dintre ei erau foarte conservatori şi nu erau prea încântaţi să vadă femei cu o astfel de putere. Maria Magdalena era o persoană cu o veritabilă forţă lăuntrică şi o mare autoritate, fapt care, după mine, îi înspăimânta pe unii ucenici. Noi, esenienii, înţelesesem că, de-a lungul multor vieţi, fie ca bărbat, fie ca femeie, ea se pregătise temeinic să ajungă la acest nivel. Pe noi nu ne îngrijora deloc acest lucru, dar nu se întâmpla la fel cu toţi cei din grupul care îl înconjura pe Iisus, pentru că ei nu puteau avea o imagine de ansamblu.
   Joanna: Iţi aminteşti de vreun moment de criză între Maria Magdalena şi ucenici?
   Daniel: Da. Am auzit că, după răstignire, au existat discuţii furtunoase. Iacob i-a anunţat pe toţi că, până în acel mo¬ment, numai Grupul-Nucleu ştia că Măria Magdalena urma să fie deţinătoarea misterelor interioare, pentru această Nouă Cale şi că era păstrătoarea celei mai înalte înţelepciuni. In rândul ucenicilor, această mărturisire a dat naştere unei mari indignări şi multor tulburări, mai ales pentru cei care nu erau esenieni. Faptul că Iisus îşi transmisese învăţătura secretă unei femei, venise ca o lovitură pentru ei. Eu cred că mândria lor fusese rănită de acea idee, iar un grup condus de Petru a încercat să o nege. Mânia crescuse şi s-au rostit cuvinte grele.
   Toate acestea subliniază cât de patriarhală era societatea izraelită din vremea aceea. Pur şi simplu, se considera că informaţiile cele mai importante, ca şi cea mai profundă înţelepciune trebuiau să fie deţinute de bărbaţi. Ideea că cea mai înaltă înţelepciune îi putea ii încredinţată unei femei, părea un atac la autoritatea bărbaţilor.
   Eram interesaţi să găsim confirmarea relatării făcute de Daniel, în "Biblioteca de la Nag Hammadi". Evanghelia după Maria descrie cum, după răstignire, Maria Magdalena i-a încurajat pe ucenici şi le-a destăinuit ce îi spusese Iisus în secret, până ce Petru a întrerupta mânios, întrebând-o dacă într-adevăr Iisus îi vorbise fără ştirea celorlalţi. Doar după intervenţia lui Matei, Petru s-a mai liniştit.
   Biblioteca de la Nag Hammadi este compusă din 13 texte gnostice, descoperite în 1945, în preajma oraşului Nag (Naj) Hammadi, pe malul vestic al Nilului, la nord de Luxor. Aceste texte sunt o copie fi cută în secolul al IV-lea, a scripturilor şi cronicilor gnostice, din secolul al II-lea sau al III-lea.
   Să revenim însă la şedinţa noastră cu Daniel.
   Joanna: S-a rezolvat disputa dintre ai doi?
   Daniel: Da. După scurt timp, spiritele s-au calmat, dar nu toţi erau liniştiţi. Cred că aceasta a fost prima dispută care a marcat începutul dezbinării ucenicilor. Se formaseră două grupuri separate - tradiţionaliştii se adunaseră în jurul lui Petru, iar ceilalţi îi aveau ca lideri pe Maria Magdalena, Iacob şi Toma. Singurul care reuşise să se bucure de respect din partea ambelor grupuri a fost Ioan. El a devenit mijlocitorul şi împăciuitorul lor. Dat fiind că deosebirile dintre grupuri începuseră să se adâncească, fiecare şi-a urmat propria cale.
   Joanna: Cum o pop caracteriza pe Maria Magdalena?
   Daniel: Măria Magdalena era o persoană cu o mare putere şi autoritate, calităţi obţinute în decursul multor vieti anterioare. Ea era ca o preoteasă, o persoană cu mare dăruire. Noi, esenienii, îi recunoscuserăm puterea şi originea şi ceea ce a realizat, dar alţii nu au făcut acelaşi lucru. Unii erau foarte dornici să o alunge, mai ales după ce au auzit despre legăturile ei cu Egiptul.


pag. 220-221


   ...sacre şi au vrut să unească structura Luminii dinăuntrul fiinţei umane, cu această geometrie sacră, pentru ca noi să ne putem duce la bun sfârşit călătoria ca fiinţe stelare. Da, în Egipt eu am învăţat multe, iar întâlnirile mele cu cei din neamul Kaloo m-au ajutat să îmi extind cunoştinţele.
   Joanna: Ce ti-au spus ei despre înălţare? Daniel: Ei mi-au spus că înălţarea era, de fapt, marea desăvârşire despre care vorbiseră străvechii înţelepţi. Spiritul şi materia se contopesc şi devin unul, iar corpul este înălţat într-o lume superioară. Ei spuneau că o fiinţă umană poate atinge oricând înălţarea, dar Planul Divin al acestei planete a prevăzut ca marea masă a omenirii să o atingă la sfârşitul ciclului planetar. Joanna: Top esenienii credeau în prvcesul înălţării?
   Daniel: Nu, era o alegere individuală. Cei mai realişti erau foarte sceptici, pe când eu vedeam înălţarea ca pe culmea cunoaşterii noastre. A te înălţa înseamnă a deveni una cu Lumina şi, cum noi suntem Copiii Luminii, consider că acest proces este cel mai potrivit şi mai logic.
   Iisus ne spusese că, atunci când vom pătrunde în tărâmul celor înălţaţi, vom fi transformaţi pentru totdeauna şi corpurile noastre vor fi făcute din Lumină. Toate micimile noastre vor dispărea şi vom fi una cu Dumnezeu. Eu socotesc că acest lucru este o ţintă şi un destin pentru toţi Copiii Luminii.
   Joanna: lisus v-a îmdţat cu adevărat despre înălţare?
   Daniel: Sigur că da. El a vorbit despre înălţare, dar numai cu ucenicii, sau când ne vizita comunităţile. Când le vorbea oamenilor obişnuiţi, el folosea alte cuvinte. El numea starea de înălţare ca "împărăţia cerurilor", întrucât este o lume distinctă şi are propriile sale legi şi moduri de fiinţare. Iisus mai folosea şi expresia "Viaţă Veşnică", întrucât Corpul de Lumină, pe care noi îl vom îmbrăca atunci, este nemuritor şi nici nu îmbătrâneşte, nici nu moare.
   Despre acest subiect, au existat însă puncte de vedere diferite, chiar în rândul ucenicilor. Unii credeau că o astfel de cale nu era deloc realistă şi susţineau că oamenii nu pot progresa prea mult odată. Alţii, puţini la număr, ca Ioan, Iacob, Toma, Maria şi Maria Magdalena, erau de aceeaşi părere cu Iisus. Ei spuneau că dacă oamenii nu au ca deziderat starea de Desăvârşire, atunci ei nu vor putea aspira să o atingă şi îşi pot irosi vieţi întregi, în straturi inferioare. Dacă Focul Sacru din inimă nu este aprins, atunci mulţi vor trăi dormind în continuare, acasă, la piaţă sau în templu.
   Joanna: Este greu de atins înălţarea?
   Daniel: Da, cu siguranţă că nu e uşor. In trecut, cei care au atins această stare au făcut-o cu multă dificultate şi după strădanii de mai multe vieţi. Iisus a venit însă să schimbe acest lucru şi să facă drumul mai neted şi mai drept. El ne spunea că înălţarea este o transformare a inimii. O minte sclipitoare nu te va ajuta s-o dobândeşti, pe când o inimă plină de iubire o va face.
   Joanna: Tu o faci să pară ceva chiar uşor de făcut!
   Daniel: Pe măsură ce ciclul evoluează, chiar va fi mai uşor. Când ajungi la finalul lui, va fi ca şi când ai păşi în Lumină. Este important însă, să înţelegem întotdeauna înălţarea ca Desăvârşirea existenţei noastre terestre. Iisus ne spunea că trebuie să aspirăm la Desăvârşire, dar că zi de zi, ceas de ceas să ne concentrăm asupra muncii noastre, asupra sarcinii pe care noi înşine ne-am luat-o, pentru a o duce la îndeplinire. El mai spunea că atunci când misiunea noastră pe Pământ se va fi încheiat, trebuie să fim gata să ne înălţăm în împărăţia Luminii.
   Iisus ne-a mai povestit că pe parcursul evoluţiei fiecărui om, vine un moment în care sufletul lui este năpădit de un mare...

Introducere de Joanna Prentis ... 7
Prefaţă de Stuart Wilson ... 11

Partea I: Procesul începe ... 15
   1. Prima întâlnire cu Daniel ... 16
   2. Rowena ... 20
   3. Iosif şi Daniel ... 23

Partea a II-a: întemeierea Frăţiei Eseniene ... 27
   4. Neamul Kaloo ... 28
   5. Cum a evoluat Calea Eseniană ... 32

Partea a III-a: Esenienii ... 39
   6. Comunităţile eseniene ... 40
   7. Viaţa în comunităţile eseniene ... 54
   8. Copiii esenieni ... 61
   9. John şi Roberta ... 68
   10. Călătoriile şi legăturile cu străinii ... 73
   11. Abilităţi şi puteri ... 78

Partea a IV-a: Cunoaşterea şi credinţa eseniană ... 87
   12. Cercetarea cunoaşterii eseniene ... 88
   13. Bibliotecile eseniene ... 96
   14. Crezul unui Frate mirean .. 101

Partea a V-a: Nucleul secret al vieţii eseniene ... 107
   15. Secretul şi siguranţa ... 108
   16. Grupul-Nucleu ... 112

Partea a VI-a: Iisus ... 117
   17. Iisus, ucenic şi învăţător ... 118
   18. Iisus în Britania ... 121
   19. Trăind lângă Iisus ... 124
   20. învăţând şi vindecând semenii ... 131

Partea a VII-a: Drama se dezvăluie ... 135
   21. Adunarea din grotă ... 136
   22. Sistemul de energie ... 139
   23. Răstignirea ... 143
   24. Mormântul gol ... 147

Partea a VIII-a: Noi viziuni ... 153
   25. Maria Magdalena ... 154
   26. Iisus şi Maria Magdalena ... 159
   27. Timpul şi veşnicia ... 163

Partea a IX-a: Adevărul lăuntric ... 167
   28. Rugăciunea de bază ... 168

Partea a X-a: împrăştierea esenienilor ... 173
   29. După răstignire ... 174

Partea a XI-a: Iosif din Arimateea ... 179
   30. Iosif în adevărata sa lumină ... 180

Partea a XII-a: Legătura celtică ... 187
   31. Druizii ... 188
   32. Iosif în Britania ... 192
   33. Mama Mariei şi a lui Iosif ... 196
   34. Legăturile între esenieni şi druizi ... 200
   35. însemnătatea activităţii lui Iosif în Britania ... 204

Partea a XIII-a: O înţelegere mai profundă ... 207
   36. Proiectarea conştiinţei ... 208
   37. Echilibru preoţi-mireni ... 214

Partea a XIV-a: Venirea Luminii ... 217
   38. Păşind în Lumină ... 218

Partea a XV-a: Moştenirea Melchisedec ... 227
   39. Ordinul Melchisedec ... 228
   40. Calea Unimii ... 235
   41. Diversitatea învăţăturilor Melchisedec ... 241
   42. Triumful Luminii ... 244

Partea a XVI-a: Spre final ... 249
   43. Ultima adunare ... 250
   44. Desăvârşirea procesului ... 255
   45. Adio, Qumran! ... 258
   46. Ultimele zile din viaţa lui Daniel ... 261

Partea a XVII-a: Rezumat ... 265
   47. Esenienii într-o nouă lumină ... 266

Partea XVIII-a: O privire de ansamblu ... 273
   48. Istoria merge mai departe ... 274
   49. Concluzie ... 278

Glosar ... 283
Lectură suplimentară ... 286
Despre autori ... 290

Spune-ţi opinia

Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
Nota: Rău           Bun