FILOSOFIA - este studiul problemelor generale și fundamentale privind aspecte cum ar fi: existența, cunoașterea, valorile, rațiunea, mintea și limba. Termenul a fost inventat de Pitagora (570 î.Hr. - 495 î.Hr.). Metodele filosofice includ întrebări, discuții critice, argumentul rațional și prezentarea sistematică.