Telefon: 0723 370 540

Îngerii Sferelor De Forţă Planetare – Rodica Purniche

Îngerii Sferelor De Forţă Planetare – Rodica Purniche

18,00 RON 19,00 RON
Disponibilitate: În Stoc
Aşa cum fiecare fiinţă umană are un înger păzitor, tot aşa şi fiecare planetă are un înger guvernator care o are în grijă şi care manifestă aceleaşi caracteristici ca şi planeta aşa cum sunt ele cunoscute în astrologie.În „Cartea lui Iov”, se revelea...
Cu TVA: 18,00 RON
Cod produs: carte

Aşa cum fiecare fiinţă umană are un înger păzitor, tot aşa şi fiecare planetă are un înger guvernator care o are în grijă şi care manifestă aceleaşi caracteristici ca şi planeta aşa cum sunt ele cunoscute în astrologie.
În „Cartea lui Iov”, se revelează acest adevăr, şi anume, că fiecărei stele şi fiecărei planete îi este dat (de către Dumnezeu Tatăl) câte un înger guvernator, care este cu atât mai elevat cu cât este mai elevat nivelul de evoluţie spirituală al entităţilor ce trăiesc în sfera de forţă a acelei stele sau planete. Totodată, aceşti îngeri veghează şi protejează fiinţele umane care se nasc sub influenţa feluritelor conjuncturi astrale. Aşadar, îngerii sferelor de forţă planetară ocrotesc planetele şi viaţa specifică fiecăreia dintre ele, asigură o cât mai bună armonie planetară şi veghează transformările lor. Ei urmăresc ca influxurile astrale venite din adâncurile Universului să fie corect recepţionate şi asimilate atât la nivelul întregului sistem solar, cât la nivelul fiecărei planete în parte, aceste influxuri urmând să se manifeste cât mai armonios posibil în viaţa şi evoluţia spirituală a locuitorilor tuturor planetelor.
Această carte prezintă îngerii guvernatori ai planetelor din sistemul nostru solar, arătând atât caracteristicile lor, situaţiile de viaţă când e bine să-i invocăm precum şi modalităţi practice de a intra în legătură cu aceşti îngeri.

Editura: Altius Media

Autor: Rodica Purniche
Greutate: 250 gr.
Format: 14×20 cm
Nr. pagini: 186
ISBN: 978-973-87419-6-6
 

pag. 11-12


   Tocmai de aceea entităţile angelice veghează ca energiile negative, nocive, să ajungă acolo unde trebuie, într-un "container" al Universului care "răspunde" de transmutarea şi sublimarea lor. Acest container nu este altceva decât memoria universală, a tuturor timpurilor şi spaţiilor, a tuturor fiinţelor, evenimentelor, proceselor de orice natură, care păstrează absolut totul.
   Când un clarvăzător "ghiceşte" trecutul nostru sau vieţile noastre anterioare, el citeşte, în realitate, din această memorie universală la care are acces aşa cum noi, în mod analogic, avem acces la fişierele unui calculator.
   Memoria universală mai este cunoscută în unele tradiţii spirituale sub numele de "memorie akashică" sau de "clişee akashice". Acolo faptele noastre de altădată ne aşteaptă cu răbdare, vieţi şi vieţi la rând, să ne naştem, spre a culege roadele seminţelor pe care singuri le-am semănat. Anumite tradiţii spirituale orientale numesc aceşti îngeri drept "seniori ai karmei".
   Pe de altă parte, entităţile angelice facilitează procesele de comunicare între lumile lui Dumnezeu. în cazul fiinţei umane, există un singur impediment care face ca această comunicare să nu fie sesizată: "pragurile" pe care le are mintea noastră. Iniţiaţii vorbesc despre continuitatea conştiinţei în toate planurile, continuitate pe care noi, oamenii obişnuiţi, nu o putem folosi la voinţă, şi din acest motiv noi suntem prezenţi în mod conştient doar în planul fizic. Chiar dacă noi acţionăm în planuri paralele concomitent cu acţiunea din planul fizic, noi DU suntem conştienţi de aceasta. De exemplu, în chiar clipa aceasta, spiritele noastre, ale tuturor, se află în plină comunicare cu spiritele locuitorilor de pe alte planete*. Şi aşa cum noi, pământenii, avem îngeri păzitori, tot aşa au şi locuitorii tuturor lumilor care populează celelalte planete. Aceşti îngeri comunică permanent între ei. Apoi, aşa cum plantele, animalele, păsările şi oamenii au îngeri păzitori, tot astfel au şi planetele îngeri care să le poarte de grijă.
   De altfel, în "Cartea lui Iov", se revelează acest adevăr, şi anume, că fiecărei stele şi fiecărei planete îi este dat (de către Dumnezeu Tatăl) câte un înger guvernator, care este cu atât mai elevat cu cât este mai elevat nivelul de evoluţie spirituală al entităţilor ce trăiesc în sfera sa de forţă.
   Totodată, aceşti îngeri veghează şi protejează fiinţele umane care se nasc sub influenţa feluritelor conjuncturi astrale.
   Planetele nu reprezintă simple corpuri fizice, supuse unor reguli de mecanică cerească, inventariate astronomic şi gata. Ele sunt, în realitate, fiinţe vii, care au viaţă proprie şi suflet, şi constituie adevărate sfere de forţă planetară, cu o colosală putere energetică, interacţionând atât unele cu altele cât şi cu corpuri cereşti corespunzătoare din galaxiile învecinate.
   În întregul Univers, energiile sunt asemeni unor grupuri de copii aflaţi în permanentă mişcare şi permanent dornici de comunicare unii cu alţii. Dacă nu există nici un om matur cu ei să-i supravegheze şi să dea un sens dinamismului lor, cu siguranţă că ei ar ajunge la un moment dat la o reală epuizare energetică sau nu ar rezulta absolut nimic din interacţiunea lor.
   Aşadar, îngerii sferelor de forţă planetară ocrotesc planetele şi viaţa specifică fiecăreia dintre ele, asigură o cât mai bună armonie planetară şi veghează transformările lor. Ei urmăresc ca influxurile astrale venite din adâncurile Universului să fie corect recepţionate şi asimilate atât la nivelul întregului sistem solar, cât la nivelul fiecărei planete în parte, aceste influxuri urmând să se manifeste cât mai armonios posibil în viaţa şi evoluţia spirituală a locuitorilor tuturor planetelor.
   Fiecare planetă are o anumită energie radiantă pe care o emite şi care influenţează în mod direct ceva sau pe cineva. Complexul planetar pe care îl formează sistemul nostru solar este, în cele din urmă, un sistem de rezonatori energetici cu care interferăm clipă de clipă şi prin intermediul căruia, apoi, interferăm cu întregul Cosmos, cu întregul Univers, cu întreaga Creaţie a lui Dumnezeu. Folosind ca exemplu modelul cercurilor concentrice, putem lesne înţelege că în acest sistem de rezonatori există, în permanenţă, schimburi de energie, efectuate în toate direcţiile. Dar nu haotic. Îngerii planetari fac ca aceste schimburi să aibă sens, utilitate, ei fac ca imposibilul să devină cu uşurinţă posibil atunci când, din tot ceea ce este posibil, acţiunea, procesul sau fenomenul este şi permis de către Dumnezeu-Tatăl.
   Fiecare planetă emite o anumită energie şi un anumit sunet, cunoscut sub numele de "sunet arhetipal". El reprezintă sunetul original...


pag. 139-140


   ÎNGERUL SFEREI DE FORŢĂ PLANETARĂ A LUI URANUS 

   Îngerul sferei de forţă planetară a lui Uranus este puternicul înger cane veghează asupra conştiinţei şi înţelepciunii universale. Cu ajutorul său, noi avem acces la diferitele forme de timp (trecut, prezent şi, mai ales, viitor) dar şi la percepţia celor trei forme de timp într-una singură, cea a prezentului etern. Prin graţia sa transcendem instantaneu limitările intelectului înălţându-ne către conştiinţa şi percepţia universală. El modulează pentru locuitorii Terrei scânteia divină care transformă brusc veninul în nectar şi întunericul în lumină, căci el deţine puterea de pătrundere a fulgerului şi forţa de impact a trăsnetului, conferind celor care îl adoră iluminarea, universalitatea, absenţa limitelor în orice formă de cunoaştere, arta divină a astrologiei şi a alchimiei, puritatea lăuntrică şi drumul liber către toate Cerurile Creaţiei lui Dumnezeu.
   Acest Înger deosebit de strălucitor străjuieşte continuum-ul spaţiu-timp ce caracterizează lumea noastră secvenţială şi tridimensională şi ajută fiinţele cu un înalt nivel de conştiinţă să devină purtătorii şi răspânditorii energiilor înnoitoare ale lumii. Orice salt spiritual, orice ieşire din ignoranţă şi rutină, orice proces instantaneu de separare între vechi şi nou se realizează prin intermediu] răzvrătiţilor, al inventatorilor, al genialilor şi al marilor iniţiaţi. Ei primesc de la acest Înger puterea de a schimba lumi, ei aduc viitorul în prezent şi conferă maselor de oameni forţa de a trece pe un nivel superior de evoluţie. Datorită lor dezastrele devin glorioase reuşite, iar noi, făuritori de impresionante valori materiale, culturale şi spirituale colosale, care străbat veacurile.
   Îngerul sferei de forţă planetară a lui Uranus este un spirit prin care pacea şi iubirea divină se revarsă depăşind orice limite sau structuri existenţiale. El poartă flacăra vremilor ce urmează şi radiază puritate, iubire necondiţionată, spirit universal, facilitând acţiunea infailibilă a lui Dumnezeu acolo unde se impune urgent necesitatea de a schimba ceea ce este învechit, de a-i apăra pe cei singuri şi umili şi de a lupta pentru viitorul anunţat de artişti, de genii, de profeţi şi vizionari.
   Locul pe care îl ocupă în tema noastră natală Semnul zodiacal Vărsător şi Casa pe care acest Semn o guvernează sunt energiile pe care le folosim pentru a înnoi ceva, pentru a purifica sau pentru a realiza ceva superior, graţie sentimentelor înălţătoare de dezmărginire, de iubire universală. În acest domeniu de viaţă vom trăi intens şi conştient starea de prietenie şi de simţire la unison cu toate fiinţele acestei lumi, în acest domeniu de viaţă vom intra în rezonanţă cu lumi paralele şi cu fiinţe din Marele Cosmos. Aici vom visa, aici ne vom face cele mai mari speranţe, aici ne vom contopi în marea masă a umanităţii, aici vom înţelege că visele personale şi acţiunile individuale care slujesc cauzei tuturor şi vizează un scop planetar sunt protejate şi ghidate în realizarea lor de către acest înger minunat şi special.
   Ideea-forţă a îngerului sferei de forţă planetară a lui Uranus: Ceea ce nu ne doboară ne face mai puternici şi dinamizează în noi curajul fără margini.
   În această idee-forţă descoperim esenţa divină a acestui Înger prin care Dumnezeu alege să transforme lumile Universului. Căci transformarea se cere ori de câte ori într-una dintre părţile Creaţiei Divine se manifestă inerţia, îngustimea de spirit, absenţa raportării permanente la Dumnezeu-Tatăl, laşitatea, bravada, spiritul de turmă, corupţia, abjecţia, absolutismul, oprimarea şi, mai ales, ignoranţa şi satanismul. Îngerul sferei de forţă planetară a lui Uranus, canalul divin al acţiunii infailibile, aduce atunci în planul respectiv al Creaţiei setea de libertate, puterea de a răsturna regimurile totalitare şi triumful spirituală asupra oricărei forme de întuneric. El mobilizează energia fundamentala a curajului divin şi a acţiunii divine imediate, concretizate prin schimbări bruşte, neaşteptate, imprevizibile, adeseori foarte dificile pentru cei mai mulţi dintre noi, sau chiar cauzatoare de mari nelinişti, angoase, frici.
   Datorită acestui Înger descoperim, înţelegem şi manifestăm apoi curajul ca energie subtilă specific divină, graţie căreia fiinţele umane alese de Dumnezeu se remarcă apoi prin aspecte pozitive şi constante ale comportamentului lor precum: acţiune imediată divin inspirată originalitate, inventivitate, titanism, vizionarism. Actele de curaj înălţător, de o înaltă semnificaţie şi valoare morală, sunt întotdeauna generate de principii şi sentimente sublime, divine, nobile, precum dragostea de oameni, iubirea de Dumnezeu, sentimentul de solidaritate capacitatea eroului de a se pune cu toată fiinţa în slujba unui ideal sau de...

Despre îngeri în general şi despre îngerii planetari în special ... 9

   SOARELE ... 15
Îngerul sferei de forţă planetară a Soarelui ... 17
In căutarea Soarelui - poveste chineză ... 23
   LUNA ... 25
Îngerul sferei de forţă planetară a Lunii ... 27
Copilul prinţesei Savitri - poveste indiană ... 39
Bucle de aur - poveste norvegiană ... 42
Pe aripile vulturului - poveste babiloniană ... 45
   MERCUR ... 51
îngerul sferei de forţă planetară a lui Mercur ... 53
Inimă de viteaz -poveste tadjică ... 59
   VENUS ... 67
Îngerul sferei de forţă planetară a lui Venus ... 69
Povestea grăuntelui de orz -poveste tibetană ... 77
   MARTE ... 83
îngerul sferei de forţă planetară a lui Marte ... 85
Floarea podişurilor pustii - poveste aztecă ... 91
   JUPITER ... 95
Îngerul sferei de forţă planetară a lui Jupiter ... 97
Învăţatul Satni şi fiul său Senosiris - poveste egipteană ... 103
   SATURN ... 111
Îngerul sferei de forţă planetară a lui Saturn ... 113
Ursita fiului de faraon - poveste egipteană veche ... 119
Omul cu toiag de abanos - poveste din India veche ... 127
   PLANETELE TRANSPERSONALE ... 135
îngerii sferelor de forţă planetară ale planetelor transpersonale ... 137
Îngerul sferei de forţă planetară a lui Uranus ... 139
Îngerul sferei de forţă planetară a lui Neptun ... 143
Îngerul sferei de forţă planetară a lui Pluto ... 147
Legendă cosmogonică din Bucovina ... 151
Regina planetelor - poveste populară irlandeză ... 153
   PĂMÂNTUL ... 157
Îngerul sferei de forţă planetară a Terrei ... 159
Motivele pentru care Dumnezeu a ales să se nască în lumea noastră şi nu în alta ... 160
Despre sufletul planetei Pământ ... 165
Fă bine, fiule, şi pe urmă aruncă-l în mare! - basm arab ... 171

CUVÂNT DE ÎNCHEIERE ... 176
Bibliografie ... 179

Spune-ţi opinia

Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
Nota: Rău           Bun