Telefon: 0723 370 540

Înțelepciunea Chakrelor • cele șapte chakre și dezvoltarea personală – Anodea Judith

Înțelepciunea Chakrelor • cele șapte chakre și dezvoltarea personală – Anodea Judith

37,00 RON 39,90 RON
Disponibilitate: În Stoc
De ce credeţi că împreunăm mâinile la piept atunci când ne rugăm? De ce simţim fluturaşi în stomac înaintea unei întâlniri romantice? De ce regii erau unşi pe creştetul capului, înainte de a avea dreptul să poarte coroana? Pentru că – aşa cum au desc...
Cu TVA: 37,00 RON
Cod produs: carte

De ce credeţi că împreunăm mâinile la piept atunci când ne rugăm? De ce simţim fluturaşi în stomac înaintea unei întâlniri romantice? De ce regii erau unşi pe creştetul capului, înainte de a avea dreptul să poarte coroana? Pentru că – aşa cum au descoperit vechii hinduşi – avem în corp şapte centri de energie care, odată activaţi, ne permit să devenim oameni în sensul deplin al acestui cuvânt. Citiţi aceasta carte cu răbdare. În ea sunt multe de digerat. Faceţi astfel încât chakrele să devină o lentila prin care să puteţi privi viaţa şi lumea. Călătoria este plină de evenimente şi bogat colorată. Lăsaţi să vi se arate Podul Curcubeului din suflet, astfel încât să vă puteţi urma calea!

Editura: Aquila

Autori: Anodea Judith
Titlul original: Wheels of Life
Traducerea: Marius Ene
Categoria: Cartonată
Format: 15,5 x 23 cm

Cuprins ... 5
Prefaţă la ediţia în limba română ... 6

Capitolul 1 Şi roata se învârte ... 13
Capitolul 2 Prima chakră: pământ ... 66
Capitolul 3 A doua chakră: apă ... 114
Capitolul 4 A treia chakră: foc ... 156
Capitolul 5 A patra chakră: iubire ... 196
Capitolul 6 A cincea chakră: sunet ... 241
Capitolul 7 A şasea chakră: lumină ... 287
Capitolul 8 A şaptea chakră: gând ... 326
Capitolul 9 Călătoria de întoarcere ... 358
Capitolul 10 Cum interacţionează chakrele ... 366
Capitolul 11 Chakrele şi planul relaţional ... 378
Capitolul 12 O perspectivă evolutivă ... 387
Capitolul 13 Chakre sănătoase la copii ... 407

Glosar ... 420
Bibliografie ... 428
Index ... 442

pag. 39-40


   Chakrele corespund şi unor tipuri diferite de activitate. Munca este o activitate specifică primei chakre, deoarece are legătură cu supravieţuirea. Muzica, legată de sunet şi de comunicare, corespunde chakrei a cincea. Visarea, ca funcţie a vederii interioare, este o activitate specifică celei de-a şasea chakre. Din perspectivă temporală, chakrele sunt puse în legătură cu cicluri de viaţă din evoluţia personală sau culturală. în copilărie, chakrele se deschid în mod succesiv, începând cu prima, care este dominantă în primul an de după naştere, şi ajungând la chakra din creştetul capului, atunci când devenim maturi, adulţi. Ca adulţi, în diferite etape ne concentrăm mai mult pe anumite chakre - crearea prosperităţii, explorarea sexualităţii, dezvoltarea puterii personale, relaţiile, creativitatea, căutarea spirituală.
   Din punct de vedere al evoluţiei, chakrele sunt paradigme ale conştiinţei, care devin predominante în lume, la un anumit moment. Oamenii primitivi existau bazându-se în principal pe prima chakră, deoarece supravieţuirea reprezenta preocuparea principală. Agricultura şi călătoriile cu ambarcaţiuni au marcat începutul epocii celei de-a doua chakre. în acest mileniu, eu cred că trecem din epoca celei de-a treia chakre, în care principalele preocupări au fost puterea şi energia, spre tărâmul celei de-a patra chakre, unde ne vom concentra pe iubire şi compasiune. Deşi niciuna dintre tranziţii nu a fost lină sau bruscă, de-a lungul istoriei pot fi desluşite cu claritate unele dintre aceste faze (vedeţi capitolul 12).
   Pe plan mental, chakrele sunt tipare ale conştiinţei - sisteme de credinţă prin care experimentăm şi ne creăm lumea personală. Astfel, chakrele chiar sunt programele care ne guvernează viaţa. Programele din chakrele noastre inferioare conţin informaţii despre trup, referitoare la supravieţuire, sexualitate şi acţiune. Chakrele superioare ne conduc spre stări universale de conştiinţă şi lucrează cu sisteme de credinţă mai profunde, care implică spiritualitatea şi descifrarea sensului. Uneori ne blocăm într-un program şi acesta devine modul nostru obişnuit de a interacţiona cu lumea din jur. Astfel, omul care vede fiecare situaţie ca o provocare adresată puterii sale este centrat în a treia chakră. Cel care luptă mereu pentru supravieţuire, fiind preocupat de sănătate sau de bani, are dificultăţi cu prima chakră.
   Cineva care trăieşte prea multe fantezii poate fi blocat în chakra a şasea.
   Aşa cum puteţi observa, chakrele sunt extrem de complexe. Dar, ca metafore pentru manifestarea conştiinţei pe diferite planuri de activitate, ele sunt de nepreţuit. Astfel, ca un sistem complet, ele ne oferă o înţelegere complexă asupra dinamicii energetice a unei fiinţe umane.

   SHIVA ŞI SHAKTI

   Nu există nici un deţinător al puterii lipsit de putere. Şi nicio putere fără cineva care să o stăpânească. Deţinătorul puterii este Shiva. Puterea este Shakti, Mama universului. Nu există Shiva fără Shakti şi nici Shakti fără Shiva.
   Conform mitologiei hinduse, întregul univers a fost creat din combinarea zeităţilor Shiva şi Shakti. Principiul masculin, Shiva, este identificat cu conştiinţa pură, nemanifestată. El reprezintă fericirea şi este descris ca o fiinţă fără formă, cufundată în meditaţie. Shiva este potenţialul divin nemanifestat, identic cu conştiinţa pură - separat de manifestările sale.
   Uneori, Shiva este privit ca un "distrugător" deoarece el este conştiinţă fără formă - uneori distrugând forma pentru a revela conştiinţa.
   Se consideră că prezenţa lui Shiva este cea mai puternică în chakra creştetului.
   Shakti, contra-partea feminină a acestei conştiinţe inactive, este cea care oferă viaţă. Ea este întreaga creaţie şi mama universului. Atunci când a creat lumea, Shakti a inventat maya, văzută de obicei ca iluzie. In limba sanscrită timpurie, maya are sensul de magie, artă, înţelepciune şi putere extraordinară. Maya este substanţa universului manifestat, stăpâna creaţiei divine.
   Maya este proiecţia conştiinţei, dar nu conştiinţa în sine. Se spune că "atunci când karma se coace, Shakti simte dorinţa de a crea şi se acoperă pe sine cu propria maya".
   Cuvântul rădăcină "shak" înseamnă "a avea putere" sau "a fi capabil". Shakti este energia vitală care oferă puterea necesară formării vieţii.


pag. 402-403


   Dar acestea nu sunt singurele elemente care au nevoie de echilibru, în epoca actuală. Mintea şi trupul, individualul şi colectivul, libertatea şi responsabilitatea, lumina şi întunericul, progresul şi conservarea, munca şi plăcerea se luptă pentru a deveni calităţi egale, într-o paradigmă a întregului. Atât timp cât preţuim una dintre ele mai mult decât pe cealaltă, vom rămâne o cultură lipsită de echilibru.
   Această epocă a formării este caracterizată de Femininul Dinamic, piesa finală din cuaternarul staticului şi al dinamicului, al femininului şi masculinului.
   Femininul dinamic e simbolizat printr-o spirală, care se mişcă din centrul crucii statice masculine, mergând în exterior fără nicio limită, împâcând contrariile, dreapta cu stânga şi susul cu josul, înapoi spre un cerc unificator. Dinamicul feminin e caracterizat prin creativitate, haos şi pasiune. Permiţând spiritului să atingă extazul, în loc să ne folosim capul pentru a defini spiritul, obţinem o religie extatică şi nu una dogmatică. Ea leagă, în loc să despartă. Pe măsură ce această spirală evoluează în cerc, ea leagă interiorul şi exteriorul, individualul şi colectivul, susul, josul, stânga, dreapta, mintea şi trupul într-un întreg inseparabil, cu o mişcare dinamică.
   Trebuie subliniat faptul că, atât în sistemele personale, cât şi în cele colective, deplasarea de la o chakră la alta nu necesită negarea nivelului anterior, ci încorporarea acestuia. Privindu-ne trupul ca pe un templu individual, pământul ca pe o manifestare a unei divinităţi vii şi feminitatea ca pe un arhetip divin la fel de important ca masculinitatea, fără să negăm divinitatea masculină, începem să punem capăt dezechilibrelor impuse de Dumnezeu Tatăl, din ceruri, în ultimele trei până la cinci milenii. Depăşind dezechilibrele sociale existente între rase şi sexe, între muncă şi odihnă, între sacru şi profan, între progres şi conservare, între individual şi colectiv, dobândim valorile de echilibru ale celei de-a patra chakre. Pentru echilibru nu e nevoie să negăm ceva, ci să integrăm totul, inclusiv lumina şi întunericul.
   Conform lui Jung, patru reprezintă finalizarea cuaternarului, o stabilizare care aduce echilibru, o reintegrare cu "unul" iniţial. în a patra chakră, căutarea eroului din a treia chakră evoluează spre următorul nivel - întoarcerea acasă. Aici, armonizăm priceperea noastră tehnologică cu nevoile Pământului, purtând cu noi roadele acţiunilor eroice din a treia chakră, de care acum beneficiază cultura planetară care încearcă să evolueze.
   Ajungem acum pe tărâmul conştiinţei reflexive, devenind conştienţi de noi înşine şi de procesele prin care trecem.
   Zorii Erei Vărsătorului, un semn fix, de aer, marchează adevărata venire a Epocii celei de-a patra chakre, cu accent pus pe umanitate, compasiune, auto-reflecţie, integrare şi vindecare. Atunci când obţinem un echilibru esenţial, apare pacea, atât pe plan interior, cât şi pe plan exterior.
   în 1969, odată cu dezvoltarea unei tehnologii spaţiale care ne-a permis să depăşim limitele propriei planete, am devenit capabili să avem viziunea planetei noastre albastre, unice, ca o unitate politică. Atunci când astronauţii s-au întors din spaţiu aducând cu sine imaginile propriei planete obţinute în timpul acestei călătorii eroice, putem spune că Gaia a obţinut, prin intermediul omului, prima imagine a ei însăşi. Acest moment a marcat, în cadrul perioadei de extindere a conştiinţei din anii 1960, un punct de cotitură în evoluţia noastră.
   A fost începutul întoarcerii Acasă, a marcat zorii unei conştiinţe globale, a fost prima dată când am devenit conştienţi de noi înşine ca de nişte elemente ale unei entităţi globale.
   Concomitent cu această primă mijire a unei conştiinţe planetare, au devenit populare şi cercetările psihologice şi tot mai multe persoane au început să urmeze diferite terapii, în cadrul unui proces de auto-reflecţie.
   în acelaşi deceniu, James Lovelock a dezvoltat teoria Gaia (ideea că Pământul este o fiinţă vie uriaşă), experimentele psihedelice i-au făcut pe oameni să devină conştienţi de legăturile existente între toate formele de viaţă, iar ştiinţe noi, precum fizica cuantică, teoria haosului şi structurile disipative au devenit parte a curentului principal şi au început să submineze vechile paradigme ştiinţifice ale reducţionismului şi determinismului.
   Tot în anii 1960 au căpătat popularitate în Occident şi unele discipline orientate spre conştiinţă, precum yoga, de care oamenii s-au apropiat,...

Spune-ţi opinia

Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
Nota: Rău           Bun