Telefon: 0723 370 540

Karma și Taina Reîncarnării • călătoria sufletului şi viaţa de după moarte – Florin Gheorghiţă

Karma și Taina Reîncarnării • călătoria sufletului şi viaţa de după moarte – Florin Gheorghiţă

25,00 RON 27,95 RON
Disponibilitate: În Stoc
Florin Gheorghiţă, cunoscut cititorilor pentru preocupările sale privind fenomenele paranormale, ne oferă un posibil răspuns la întrebările pe care ni le punem cu privire la misterele vieţii şi ale universului: „Cine suntem?”, „Care e scopul existenţ...
Cu TVA: 25,00 RON
Cod produs: carte

Florin Gheorghiţă, cunoscut cititorilor pentru preocupările sale privind fenomenele paranormale, ne oferă un posibil răspuns la întrebările pe care ni le punem cu privire la misterele vieţii şi ale universului: „Cine suntem?”, „Care e scopul existenţei noastre?” sau „Încotro ne îndreptăm?”. Credința în existența sufletului este mult mai veche decât orice religie consemnată în textele antice. Mit, legendă sau adevăr, „sufletul” ca subiect de cercetare ar putea deschide drumul unei cunoașteri a viitorului care să cuprindă atât știinta materiei, cât si pe cea spirituală. Florin Gheorghiță, cunoscut cititorilor pentru preocuparile sale privind fenomenele paranormale, ne ofera un posibil răspuns la întrebările pe care ni le punem cu privire la misterele vieții și ale universului: „Cine suntem?”, „Care e scopul exisțentei noastre?” sau „Încotro ne îndreptăm?”. Pe baza unor texte vechi și fapte aparent uimitoare, susținute de un material ilustrativ îmbogățit la această nouă ediție, autorul ne propune explicații și ipoteze captivante, dezvăluind o lume alcătuită dintr-o altă materie și după alte criterii decât cea pe care o știm.


Autor: Florin Gheorghiţă
Editura: Polirom
Format: 13,5 x 20 cm
Nr. pagini: 280
ISBN: 978-973-46-4595-4
Anul apariției: 2014

pag. 28-29


   ...de acest fel descriu - mai mult sau mai puţin detaliat - o admirabilă organizare funcţională a unor corpuri care constituie fiinţa umană nevăzută, prezentând-o ca o realitate fundamentală. Cunoscând personal o parte din această literatură modernă şi colaborând cu unele persoane clarvăzătoare, am putut să constat în mod direct un fapt esenţial pe care doream să-1 verific: percepţiile din "invizibil" descrise în detaliu de fiecare persoană "dotată" au fost mereu în concordanţă cu specificările privind "corpurile nevăzute" consemnate de cercetători din diferite ţări şi - chiar mai mult - cu descrierile similare conţinute în texte vechi traduse sau reactualizate.
   Pentru a pătrunde însă în astfel de cunoaşteri apocrife, ar fi utilă în prealabil o prezentare de ansamblu pe linia celor expuse publicului vest-european la începutul secolului XX de înţeleptul indian J. Chatterji în cadrul unui ciclu de conferinţe şi prin cartea sa Filozofia ezoterică a Indiei. Reactualizând vechi cunoaşteri din spaţiul indo-tibetan, acesta a împărţit complexul de corpuri invizibile ale fiinţei umane în trei categorii, în funcţie de natura substanţelor din care sunt constituite şi de proprietăţile lor:
   - categoria I - include două corpuri care aparţin "naturii fizice" şi care sunt constituite din materii având particulele cele mai grosiere:
   • trupul carnal - format din substanţe minerale şi organice;
   • corpul vitalizant al trupului carnal - constituit din materie eterică invizibilă, mai grosieră; perceput ca atare, a fost denumit generic "corpul (dublul) eteric" ;
   - categoria a II-a - include trei corpuri ale căror substanţe invizibile aparţin "naturii mentale"; acestea se diferenţiază în raport cu fineţea crescândă a particulelor componente, având astfel proprietăţi distincte, ce conduc la funcţiuni specifice:
   • corpul dorinţelor, al emoţiilor, al fricilor, al plăcerilor este perceput de clarvăzători ca având o anumită luminozitate; radiaţia respectivă a fost asemănată încă din secole anterioare cu lumina aştrilor, ceea ce a condus la consacrarea numelui de "corp astral";
   • corpul gândirii obişnuite, care calculează şi compară mereu dorinţele, necesităţile, interesele şi condiţiile existenţei în mediul înconjurător; drept urmare, a fost denumit "corpul mental (Manas) inferior";
   • corpul raţiunii abstracte, pure; acesta ar deveni treptat lăcaşul conştiinţei. Date fiind funcţiunile sale mai deosebite, a fost denumit "corpul mental (Manas) superior" ;
   - categoria a III-a - include două corpuri ce aparţin "naturii spirituale" ; datorită fineţii şi mai ridicate a particulelor componente, precum şi proprietăţilor uimitoare ale acestora, substanţele respective sunt considerate ca fiind din "materii subtile" :
   • corpul înţelepciunii a fost consacrat în trecut prin cuvântul sanscrit Buddhi, ceea ce a condus la numele curent de "corp budic";
   • corpul spiritualităţii - "Eul superior" -, care ar realiza trei aspecte specifice, neînţelese însă de cunoaşterile actuale ale oamenilor; desemnat încă din trecut prin cuvântul sanscrit Atma, în vorbirea obişnuită i se spune "corpul armie". Cunoaşterea filozofică indiană afirmă că, după îndelungate faze de evoluţie spirituală, corpul atmic ar fi singurul corp nemuritor care rămâne să deservească "spiritul"; toate celelalte şase corpuri invizibile ar fi supuse treptat dezintegrării, dar în decursul unor perioade de timp foarte diferite pentru fiecare corp în parte. Duratele respective ar varia foarte mult şi de la om la om, depinzând atât de natura substanţelor constituente, cât şi de progresul spiritual al fiecărei fiinţe umane în parte. [Este desigur interesant de remarcat un fapt: în textele egiptene antice se specifica o aceeaşi rămânere a unui corp funcţional ("Inima ib") împreună cu nemuritorul "Ba", în călătoria spre stele.]

   Plecând de la existenţa condiţionărilor legice care determină vieţuirea acestui complex de corpuri - specific doar fiinţelor omeneşti -, înţeleptul indian afirma un anumit lucru: încă din trecutul îndepărtat se ştia bine că, după decesul trupului organic, corpul eteric se separă de celelalte corpuri invizibile şi rămâne în apropierea cadavrului un timp limitat (până la câteva săptămâni); chiar dacă uneori reuşeşte să se mai facă văzut, ca o fantomă a unei alte lumi, el se va dezintegra cu iotul în mediul aerian.


pag. 228-229


   în general, această diferenţiere de stări vibratorii ale fragmentelor de conştiinţă este percepută direct de mulţi clarvăzători. După cum afirma şi iniţiatul englez C.W. Leadbeater, atât în baza unor vechi texte orientale, cât şi din propriile vizionări, fragmentul de spirit ataşat triadei inferioare este perceput în mod obişnuit în interiorul trupului omenesc; localizarea sa este, de obicei, în apropierea unei chakre, ce poate însă varia de la om la om în funcţie de raza fundamentală de care aparţine fiecare, precum şi în funcţie de rasa sa biologică. Dar şi ca formă vizualizată există anumite variaţii. Unii dintre clarvăzători îl percep ca un globuşor foarte luminos care ar sta în partea dreaptă a pieptului, la nivelul inimii, dar adesea s-ar ascunde voit în spatele acesteia, pentru a nu fi vizionat; alţii îl aseamănă cu o anumită floare luminoasă (crin, trandafir etc), ale cărei fel şi aspect ar varia, de asemenea, de la om la om; în schimb, alţii îl percep ca o steluţă sclipitoare13, ce s-ar localiza fie în zona chakrei plexului solar, fie în zona inimii, fie în apropierea chakrei gâtului.
   Prin lipsa noastră de cunoaşteri, desigur că ne intrigă, dar totodată ne şi impresionează această suită de fenomene fizice de fragmentări şi de coborâri ale "părticelelor" de origine divină în înseşi profunzimile Creaţiei. Dar, alături de nesfârşitele dovezi din jurul nostru şi din întregul cadru cosmic cunoscut până în prezent, însăşi conceperea şi realizarea fizică a acestor extraordinare "sisteme informaţionale autoevolutive" reliefează pe deplin "absolutul" Inteligenţei Divine, încercând să discernem schema simplă a fenomenelor implicate în emiterea la scară cosmică a monadelor, în coborârea lor în Anupadaka şi în formarea corpurilor de protecţie şi de studiere a planelor din materii tot mai grosiere, soluţia apare ca perfectă: cea mai subtilă şi cea mai potentă materie din Cosmos - Spiritul -, dorind să se informeze cât mai exact în profunzimile spaţiului, şi-a creat multiple trepte de senzori mobili şi totodată inteligenţi, pentru fiecare domeniu de frecvenţe vibratorii specifice. în esenţă, totul se reduce la schimburi de energii informaţionale din cele mai diverse spectre de frecvenţe, emise de imensa varietate de medii, structuri şi forme materiale care compun Creaţia. Noi, oamenii pământeni, aflaţi într-o etapă de început a "autoevoluţiei" noastre, complicăm însă mereu această schemă din propriile slăbiciuni, deşi prin "liberul arbitru" am putea-o simplifica în mod conştient, zi de zi, an de an...
   Dar la orice transfer de energie, fie ea electrică, termică etc, circuitul are un "tur" şi un "retur". La fel este şi în extraordinarul proces al evoluţiei spirituale: după lungi şiruri de "coborâri" - prin reîncarnările atât de necesare - ale "părticelelor de conştiinţă divină", va urma cândva şi suita "urcărilor", a "reîntoarcerii" către Sursa de la care au plecat imensele mulţimi de monade. însă, dacă la sistemele fizice are loc o degradare calitativă a energiei vehiculate - definită prin creşterea entropiei -, la transferurile de energii informaţionale prin sistemele "autoevolutive" ale proceselor de progres spiritual se obţin, din contra, creşteri calitative tot mai ample - având loc o negentropie a energiilor implicate; în fapt, este o aplicare la scară cosmică a "principiului conservării energiei" : nimic nu se pierde, totul se transformă! Or, acesta este şi unul dintre sensurile esenţiale ale creării speciei umane, alături de alte regnuri dotate cu nucleul spiritual divin!
   Aşa cum cititorul a remarcat încă din capitolele anterioare, pe măsura obţinerii maximului de purificare în planele inferioare, "părticica de conştiinţă" care s-a alipit personalităţii se tot retrage ascendent până când, prin evoluţie, ajunge să se contopească din nou cu partea aflată în suflet - personalitatea contopindu-se astfel cu individualitatea.
   Desigur că toate aceste procese intime invizibile, pe care în mod repetat le-am evidenţiat ca având la bază schimburi de energii informaţionale în diferite domenii de frecvenţe, sunt dificil de înţeles pentru gândirea noastră obişnuită. De aceea, însuşi sufletul, Eul nostru, ne este greu de înţeles ca asociere a unor componente atât de stranii ca potente funcţionale şi energetice, ca manifestări în starea noastră de veghe sau de somn, precum şi ca relaţii la diverse niveluri cu Lumea invizibilă. într-un atare cadru al cunoaşterilor şi al intuiţiilor noastre încă atât de restrânse, desigur că resimţim cu toţii o dificultate extremă în a concepe ce înseamnă "o scânteie divină" ca entitate spirituală atotştiutoare, ce staţionează mereu într-un plan superior necunoscut nouă şi total inaccesibil. Oare cum arată această "monadă", acest "spirit" - el fiind, de fapt, "omul adevărat" sau, cum e denumit în Zohar, "omul ceresc", care trebuie să evolueze, pentru a-şi regăsi şi dezvolta potentele extraordinare imprimate într-o "emanare" din cea mai subtilă materie-energie ? Cum de este oare posibil ca Spiritul fiecărui om să aibă conştiinţă, idei, cunoaşteri nelimitate, dar şi...

Cuvânt-înainte ... 7

   Capitolul I. Legendă, mit sau un mare adevăr? ... 9
O profundă cunoaştere străveche ... 9
Destăinuirile papirusurilor ... 14
Seniori cosmici ai marilor Iniţieri ... 19
Strania asociere invizibilă de corpuri multicolore ... 26
Note ... 32

   Capitolul II. Fantoma din noi înşine ... 36
Hrana solară ... 36
Minunatele flori nevăzute ... 40
Note ... 49

   Capitolul III. Jocurile colorate ale astralului ... 54
Oglinda ascunsă a gândurilor noastre ... 54
Schimbarea veşmântului astral ... 58
Un cod cosmic înscris într-un atom! ... 61
Voiaje într-o altă lume ... 68
Vieţuirea astrală ... 74
Tulburătoarele documente fotografice ... 75
Un mod ciudat de a etala gândurile ... 83
Haine noi pentru "un alt cer", precum şi pentru... fotograf ... 88
Zâne, spiriduşi şi un câine invizibil ... 92
O "realitate intermediară" ... 95
Note ... 99

    Capitolul IV. Calculatorul nostru de zi cu zi ... 103
Cele două corpuri ale raţiunii ... 103
Lumini şi răni mentale ... 108
Forme-gând ... 112
Puternicele Egregore ... 123
Raiul terestru e în Devachan! ... 127
Tezaurul angelic ... 134
Note ... 143

   Capitolul V. Un martor care sfidează timpul ... 147
Curcubeul altruismului ... 147
Comunicarea prin fulgere ... 152
Incredibilul devine credibil dacă este explicat ... 156
Imensa "sală de aşteptare" a încarnării ... 166
Note ... 176

   Capitolul VI. Cheia eliberării noastre: Reîncarnarea ... 179
Marea dorinţă ... 179
Fazele tainice ale reîntrupării ... 184
Legile Reîncarnării ... 189
Destinul noi ni-l facem şi singuri ni-l putem schimba! ... 192
O credinţă ascunsă celor mulţi ... 195
Note ... 198

   Capitolul VII. Lumina intuiţiei ... 203
Corpul raţiunii pure ... 203
Finalul şcolarizării terestre ... 206
Note ... 208

   Capitolul VIII. Suflul subtil al voinţei ... 209
Corpul atmic ... 209
Note ... 212

   Capitolul IX. Monadele divine ... 213
Fiinţele nevăzute din Anupadaka ... 213
Sutratma leagă Cerul cu Pământul ... 220
Aşa s-au născut sufletele oamenilor ... 225
Ştiinţa Antahkaranei ... 230
Căile atemporale ale plenitudinii ... 236
Note ... 243

Spune-ţi opinia

Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
Nota: Rău           Bun