Telefon: 0723 370 540

Marile Taine Ale Omenirii – Florin Gheorghiță

Marile Taine Ale Omenirii – Florin Gheorghiță

24,00 RON 27,00 RON
Disponibilitate: În Stoc
Din cele mai vechi timpuri, oamenii au încercat să dezlege misterele lumii. Cum am apărut pe pământ? Suntem singuri în univers? Sunt întrebări pe care ni le punem şi azi şi la care Florin Gheorghiţă încearcă să răspundă recurgând la surse puţin acces...
Cu TVA: 24,00 RON
Cod produs: carte

Din cele mai vechi timpuri, oamenii au încercat să dezlege misterele lumii. Cum am apărut pe pământ? Suntem singuri în univers? Sunt întrebări pe care ni le punem şi azi şi la care Florin Gheorghiţă încearcă să răspundă recurgând la surse puţin accesibile publicului larg. Somati din pesterile tibetane, animale preistorice, scheletele de uriaşi descoperite în diferite regiuni ale globului, obiectele stranii văzute de astronauţi în timpul călătoriilor în spaţiu – toate se regăsesc în poveşti fascinante, ilustrate cu numeroase fotografii, despre locuri legendare, înţelepţi uitaţi şi civilizaţii dispărute.


Editura: Polirom

Autor: Florin Gheorghiță
Format: 13 x 20 cm
Nr. pagini: 230
ISBN:  978-973-46-3631-0
A apărut în: 2013

Cuvânt-înainte ... 9

Capitolul I. Impresionantul secret al atlanţilor ... 11
   Enigma somaţi din peşterile tibetane ... 11
   Civilizaţia lemuro-atlantă a fost superioară celei actuale, folosind tehnic energiile psihice! ... 19
   Pentru mari descoperiri, unii cercetători îşi riscă viaţa ... 22
   Note ... 28

Capitolul II. Oamenii să nu fie zei! ... 31
   Straniile mituri ale Creaţiei ... 31
   O sarcină divină pentru zei: crearea omului pe Pământ! ... 43
   Destrămarea înţelepciunii oamenilor ... 55
   Note ... 61

Capitolul III. Cum au fost făcuţi oamenii? ... 65
   Stanţele lui Dzyan şi comentariile oculte ... 65
   Ştiinţa psihoenergetică aplicată în protoistorie ... 90
   Seniorii au intrat în umbre ... 97
   Noi suntem regii, noi suntem zeii! ... 119
   Note ... 130

Capitolul IV. Protoistoria ascunsă ... 133
   Civilizaţia uriaşilor ... 133
   De ce sunt ascunse scheletele uriaşilor? ... 147
   în Carpaţi sunt urme de oameni din era secundară! ... 161
   Note ... 174

Capitolul V. Strălucitorii din Orion ... 177
   Cele două cărţi ale lui Enoh: cea antică, a înţelepciunii, şi cea actuală, a cunoaşterii ... 177
   Plecarea în spaţiu şi iniţierile celeste ... 183
   Cheile lui Ophanim Enoh ... 194
   Biochimia stelară a omului pământean ... 202
   Profeţii la apropierea de sfârşitul unui ciclu terestru ... 212
   Note ... 228

pag. 20-21


   ...unei noi omeniri! Şi, ca o precizare suplimentară, a afirmat că şi în prezent în asemenea grote adânci ar mai exista încă mulţi oameni care s-au transpus din epoci îndepărtate în starea somaţi!
   în cadrul discuţiilor, Bonpo Lama a mai relevat şi faptul că în temple din Tibet care deserveau ramura budistă a religiei bonpo ar exista numeroase manuscrise vechi în care erau descrise pe larg civilizaţii anterioare, accentuând un aspect deosebit: civilizaţia anterioară - a atlanţilor - ar fi ajuns la înalte stadii tehnice, dar şi spirituale, superioare chiar celor obţinute de civilizaţia noastră! Faptul s-a datorat conceperii unor tehnologii uimitoare "bazate pe folosirea energiei psihice".
   în acele cărţi antice - rămase însă în Tibetul integrat Chinei - ar fi fost descris pe larg modul în care atlanţii şi-ar fi dezvoltat în mod deosebit funcţiunea celui de-"al treilea ochi", ca organ de concentrare şi emitere a energiilor creierului; prin intermediul acestuia puteau transforma energiile psihice în energii mecanice şi în alte forme de energii. Folosind asemenea metode, atlanţii ar fi construit piramide şi marile monumente ale antichităţii: se adunau în grupuri foarte mari de oameni care îşi dirijau propriile energii psihice spre stânci imense pe care le făceau să fie uşoare (le degravitau - n.n.) şi le transportau astfel pe distanţe mari! Deci marile piramide egiptene şi unele din alte părţi ale lumii au fost construite de atlanţi!
   Dar eruditul Bonpo Lama a replicat: foarte puţini oameni din lumea actuală ar putea intra în starea somaţi, căci nu şi-au dezvoltat "al treilea ochi", iar, în plus, nici trupurile lor nu sunt corespunzătoare, căci acum există mult mai multe boli decât aveau oamenii din ciclul anterior...
   Legat de ce a fost în vechime, eruditul înţelept a reafirmat în mod autoritar: somaţi este în sine un fenomen al comunităţilor umane -este o metodă arhaică de salvare a omenirii! Creatorul din începuturi al lumii materiale a perfecţionat trupul uman în cursul unei îndelungate perioade de evoluţie a oamenilor şi, de aceea, trebuie păstrat "modelul desăvârşit" pentru a nu fi pierdut la inerentele cataclisme telurice sau venite din spaţiu! înţelegând acest fept fundamental, metoda somaţi a mai fost folosită cu mult timp înainte şi de alte civilizaţii, care au existat anterior celei atlante şi care au ajuns, de asemenea, la nivelul ştiinţific al sesizării prealabile a catastrofelor inevitabile şi la cel spiritual, al realizării stării somaţi. De aceea, astfel de locaşuri ascunse păstrătoare a unor oameni transpuşi în somaţi ar putea exista şi în alte locuri din lume; dar ascunzătorile respective au fost alese îndeosebi în Tibet şi în munţii Himalaya, întrucât sunt cele mai înalte adăposturi de pe Pământ. Astfel, în peşterile din Tibet ar exista încă trupuri vii, dar inerte, nu numai ale unor atlanţi, ci şi ale unor lemurieni şi ale unor lemuro-atlanţi. Dar chiar mai mult decât atât, în unele grote adânci ar exista chiar împreună "reprezentanţi" ai unor civili¬zaţii diferite!
   întrebat dacă s-ar putea comunica direct cu asemenea oameni "împietriţi", Bonpo Lama a răspuns afirmativ: ei sunt oameni vii şi sufletele lor pot comunica cu sufletele noastre. A specificat chiar şi faptul că există anumiţi oameni care îi vizitează periodic în adâncimea grotelor, dar aceştia sunt aleşi care "nu i-ar spune nici lui Dumnezeu" unde se află peşterile şi intrările respective. Aleşii sunt selectaţi dintre oamenii cu un nivel spiritual mai avansat; dar, nici ei nu pot intra oricum în locaşurile oamenilor arhaici aflaţi în somaţi: trebuie ca în prealabil să facă meditaţii şi la final să ceară acordul pentru intrare - care poate fi primit sau nu. Dacă vreo altă persoană ar pătrunde în interior, ar fi ucisă de energiile protectoare emise de sufletele mult evoluate ale acelor oameni străvechi retraşi în întunericul subteran. Diferiţi soldaţi chinezi care au forţat intrări în unele peşteri cu trupuri in somaţi, existente în Tibet, au murit toţi la scurt timp după ieşire.
   Afirmaţia acestui iniţiat privind practicarea tehnicii somaţi şi în alte părţi ale lumii unde existau înţelepţi mult avansaţi spiritual este confirmată şi de un text provenit din primele secole ale erei noastre. Deşi cele două exemple redate în consemnarea respectivă prezintă cazuri din Orientul Apropiat, în care somnul somaţi a fost experimentat pe perioade mult mai reduse, ele demonstrează un fapt real: această "tehnică spirituală" era cunoscută şi practicată chiar şi către sfârşitul antichităţii: şapte tineri iniţiaţi şi selectaţi în acest sens au fost introduşi într-o peşteră în secolul al H-lea î.e.n. şi au rămas acolo "numai" aproape patru secole! Dar chiar mai mult decât atât, primul caz redat a avut loc în secolul I e.n., însă experimentul a durat mult mai puţin... întrucât asemenea fenomene apăreau pentru populaţia neinformată ca fiind "miracole divine", transmiterea peste câteva secole a faptelor respective a fost preluată ca atare de unul dintre părinţii Bisericii Creştine timpurii şi, astfel, se regăseşte într-un text religios...


pag. 210-211


   ...ambiţii şi chiar de frici. în acest mod, pământeni din toate ţările lumii, aflaţi în aceste categorii, chiar dacă au ajuns în diverse poziţii de conducere în cele mai variate domenii, pot fi şi chiar sunt adesea influenţaţi direct de reptilienii puternici care îşi menţin ascunsă dominarea. Există, din păcate, mulţi oameni care susţin aceste dirijări din invizibil în mod conştient, dar mulţi alţii, ale căror gânduri au frecvenţe vibratorii inferioare, nici nu conştientizează influenţele negative. Şi autorul a reluat în acest sens o idee foarte veche: pentru a scăpa de această "robie psihică", fiecare om trebuie să înţeleagă că adevăratul scop al existenţei sale este tocmai evoluţia sa spirituală şi că, ridicându-şi nivelul vibraţiilor gândirii conştiente şi al faptelor prin îndepărtare de materialism, scapă de influenţele vibraţiilor de nivel inferior ale tuturor entităţilor rău intenţionate, pe care efectiv nu le mai percepe!
   Pe Pământ ar mai fi intervenit nefavorabil şi alte grupuri de fiinţe din spaţiu, dar cu urmări mai puţin grave. în mod deosebit i-au atras atenţia informaţiile primite de la sferele luminoase cu privire la "fiinţele cenuşii" venite în mod repetat din sistemul stelar Zeta Reticulis. Acestea nu ar fi fost preocupate să devină conducătorii unei planete şi să dirijeze mulţimi de fiinţe plafonate spiritual. Neţinând însă cont de respectarea liberului-arbitru, ca lege de bază la nivel spaţial, au provocat mereu suferinţe unor mulţimi de pământeni neavizaţi.
   Dar în ultimii ani şi un autor francez a publicat, într-o manieră originală, noi informaţii privind intervenţiile nefaste ale unor grupuri de fiinţe mai puţin evoluate spiritual, venite din neştiute locuri galactice. Nu este exclus să fie vorba de unele fiinţe extraterestre menţionate mai sus sau despre alte "fiinţe întunecate", însă descrierile respective oferă noi dovezi ale intruziunilor de acest fel în viaţa omenirii. Şi acest autor a obţinut asemenea informaţii pe o cale extrasenzorială11, dar în condiţii care i-au afectat viaţa într-un mod straniu. De la vârsta de 14 ani, autorul Anton Parks asista săptămânal la anumite descărcări luminoase care îi induceau scurte viziuni cu oameni îmbrăcaţi ca în Orient şi care vorbeau o limbă neînţeleasă de el. După ani, aflând că acei străini vorbeau în antica limbă sumeriană, s-a decis să adune tot ce putea găsi ca texte şi imagini descoperite şi comentate de arheologi şi istorici. Obţinând şi un silabar sumerian, a început să descifreze şi scurtele discuţii din viziunile stranii care continuau, combinându-le cu variatele cunoştinţe aflate din traducerile numeroaselor tăbliţe cu scriere cuneiformă, ce conţineau descrieri din antichitatea sumeriană. Astfel, treptat a putut să reconstituie fragmente sugestive din istoria mai puţin ştiută a unor vechi populaţii din regiunile Tigrului şi Eufratului. Prin cele patru volume dintr-un ciclu ce a cuprins straniile sale trăiri şi eforturile documentare făcute zece ani pentru a le îmbina cu felurite consemnări istorice, a oferit nu numai unele interpretări mai realiste ale textelor vechi, ci a redat şi variate fapte care sunt efectiv ascunse cunoaşterii publicului sau au fost distorsionate prin traduceri diferite ale aceloraşi texte antice, în plus, a reconstituit şi o interesantă conexiune spaţială, pe care a regăsit-o în fragmente ale unor scrieri neluate în seamă de cercetători sau de comentatori. Din toate acestea, iată în sinteză doar câteva aspecte legate de aceeaşi cunoaştere atât de evitată în mod public privind influenţele negative survenite în diverse epoci în viaţa omenirii pământene, prin acţiunile anumitor fiinţe mai "întunecate" coborâte cândva din ceruri.
   O rasă denumită Gina 'abul a unor creatori respectaţi în univers a adus în galaxia noastră câteva ramuri de umanoizi care prezentau caracteristicile anumitor detalii genetice specifice reptilelor (piele cu solzi ş.a.). Aceste fiinţe nu aveau un nivel spiritual avansat, dar aveau cunoştinţe ştiinţifice bine dezvoltate. Denumiţi mai recent "reptilieni", aceştia s-au stabilit într-un sistem solar neştiut, propice vieţuirii şi dezvoltării lor. Dar diferitele subrase menţionate în texte sumeriene şi akkadiene -, de exemplu, usumgal, nungal, kingu, miminu, musgir ş.a. -, erau încă războinice şi au avut mereu conflicte între ele. în acest context, un grup din usumgal a fost exilat forţat pe Pământ, care în acea vreme nu avea o populaţie numeroasă. Acesta a fost grupul Anunna, care s-a stabilit pe un teritoriu având în centru cele două fluvii din actualul Irak. Coborârea în acea zonă ar fi fost facilitată de faptul că pe cerul respectiv ar fi existat 25 de portaluri prin care au tot venit diferite grupuri din galaxie. Or, majoritatea "cărţilor de lut" ar fi consemnat nu numai venirea acelor Anunnaki, care aici şi-ar fi refăcut trupurile foarte asemănătoare cu cele ale pământenilor, ci ar fi relatat şi o serie de fapte istorice evitate în comentariile specialiştilor: stăpânind modul de folosire a energiilor psihice pentru producerea unor fenomene fizice mai deosebite, considerate de localnici minuni.

Spune-ţi opinia

Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
Nota: Rău           Bun