Telefon: 0723 370 540

Practica Realizării Sinelui - vol. 2  - Paramahansa Yogananda

Practica Realizării Sinelui - vol. 2 - Paramahansa Yogananda

21,00 RON 22,00 RON
Disponibilitate: În Stoc
Sinceritatea este absolut necesară pe calea spirituală, dar la fel de important este să ne îmbibam mintea şi inima cu Dumnezeu şi să-L iubim mai mult decât Îi iubim darurile. El ne-a creat şi, deşi deţine întreaga creaţie, nu doreşte nimic altceva de...
Cu TVA: 21,00 RON
Cod produs: carte

Sinceritatea este absolut necesară pe calea spirituală, dar la fel de important este să ne îmbibam mintea şi inima cu Dumnezeu şi să-L iubim mai mult decât Îi iubim darurile. El ne-a creat şi, deşi deţine întreaga creaţie, nu doreşte nimic altceva decât iubirea noastră. Unicul motiv pentru care suntem aici este sa-L cunoaştem pe Dumnezeu şi să ne reîntoarcem la El. Iubeşte-L In primul rând pe Dumnezeu şi transformă-ţi corpul într-un templu al Divinului. În tot ce faci acţionează numai cu gândul la El şi caută  Fericirea Supremă, acea Beatitudine pe care să o poţi Împărtăşi tuturor fiinţelor.

Editura: Ram

Autor: Paramahansa Yogananda

Format:13x20 cm

Număr pagini: 224

Greutate: 152 gr.

Anul apariției: 2004


1. O LUME UNITĂ, CU DUMNEZEU PREŞEDINTE ... 4
2. ESTE DUMNEZEU UN DICTATOR? ... 10
3. DUMNEZEU RĂSPUNDE LA RUGĂCIUNI ... 22
4. CALEA ÎNŢELEAPTĂ DE A BIRUI KARMA ... 30
5. REALIZAREA NEMURIRII-CRISTICE ... 42
6. AMPLIFICAREA MAGNETISMULUI UMAN ...  48
7. PREGĂTIRI PENTRU ÎNTRUPAREA VIITOARE ... 55
8. INDICI AI PROGRESULUI MEDITAŢIEI ... 66
9. FOCALIZAREA ATENŢIEI PENTRU DOBÂNDIREA SUCCESULUI ÎN VIAŢÂ ... 68
10. ACCELERAREA EVOLUŢIEI UMANE ... 84
11. DOVEZI ALE EXISTENŢEI DIVINULUI ... 98
12. ÎNDOIALĂ, ÎNCREDERE ŞI CREDINŢĂ ... 101
13. VIZIUNI ALE INDIEI: ELEVAREA SINELUI REAL ... 112
14. MIRACOLELE ŞTIINŢEI RAJA YOGA ... 119
15. ÎNVIEREA: REÎNNOIRE ŞI TRANSFORMARE TRUPEASCĂ, MENTALĂ ŞI SPIRITUALĂ ... 130
16. UNITATE ÎN CONŞTIINŢA CRISTICĂ INFINITĂ - "O, CE BUCURIE!" ... 144
17. REALITATEA CONŞTIINŢEI CRISTICE ... 152
18. LEGÂMINTE SPIRITUALE LA ÎNCEPUT DE AN ... 151
19. "IUBIREA TA ESTE TOTUL" - o SEARĂ A COMUNIUNII CU DIVINUL ... 167
20. IUBIRE NECONDIŢIONATĂ ... 173
21. STIMULAREA PROGRESULUI SPIRITUAL ... 184
22. REALIZAREA DIVINĂ ÎN VIAŢA DE ZI CU ZI ... 196

SRI PARAMAHAMSA YOGANANDA: UN YOGHIN ÎN VIAŢĂ ŞI ÎN MOARTE ... 206
ŢELURI ŞI IDEALURI ALE ASOCIAŢIEI REALIZĂRII-SINELUI ... 207

DESPRE AUTOR ... 208
GLOSAR ... 209

pag. 25


   Nu! Dumnezeu este deopotrivă iubire, compasiune şi lege, dreptate. Devotul care caută cu sârguinţă iubirea necondiţionată a Divinului şi care, totodată, îşi pune acţiunile în armonie cu legile divine, va primi fără întârziere atingerea purificatoare şi mântuitoare a lui Dumnezeu. Orice păcat, indiferent cât de grave îi sunt consecinţele, îi este iertat devotului care se căieşte, care-L iubeşte pe Dumnezeu suficient de profund şi care-şi armonizează viaţa cu compasiunea infinită a Tatălui Ceresc.
   Calea cea mai bună nu constă în rugăciuni insistente pentru primirea de favoruri, ori pentru iertarea păcatelor, nici în resemnarea în faţa sorţii şi aşteptarea cu indolenţă a îndeplinirii cursului implacabil al forţelor pe care singuri le-am pus în mişcare. Este necesar să adoptăm măsuri de contracarare a acţiunilor otrăvitoare.  De exemplu,  bolile pot fi foarte  uşor evitate sau preîntâmpinate dacă respectăm legile universale ale sănătăţii. însă în momentul în care bolile cronice şi suferinţele se abat năvalnic asupra noastră şi ne copleşesc cu puterea lor,  atunci avem obligaţia să-l cerem ajutor Divinului - Aceluia a cărui Putere este Infinită şi Supremă. Dar trebuie să facem aceasta cu iubire, ca adevăraţi fii ai lui Dumnezeu, nu ca cerşetori, pentru că  o asemenea rugăciune, oricât de sinceră ar fi ea, ne limitează sufletul.
   Ca fiice şi fii ai lui Dumnezeu trebuie să fim pe deplin convinşi de faptul că deţinem absolut totul, exact ca şi Tatăl nostru. Aceasta este moştenirea noastră supremă - adevăr pe care lisus l-a realizat şi ni l-a transmis: "Eu şi Tatăl suntem Unul." Dar, majoritatea oamenilor se roagă fără ca mai întâi să-şi stabilească ferm în minte dreptul lor divin; acesta fiind motivul pentru care se limitează la simple cerşetorii. Nu trebuie să cerşim nimic, ci să solicităm şi să revendicăm ceea ce este de drept al nostru, acele comori nebânuite pe care, datorită imaginaţiei egoului, am crezut că le-am pierdut definitiv.
   Avem datoria să eliminăm o dată pentru totdeauna acel gând putred care a dominat umanitatea de mii de ani - şi anume, că suntem nişte creaturi fragile şi efemere. Este necesar să gândim, să medităm, să afirmăm cu fermitate, să credem şi să realizăm clipă de clipă adevărul că suntem copii ai Divinului - şi să ne comportăm ca atare! Decât să orbecăim pe cărările întunecate ale credinţei orbeşti şi să ne folosim de instrumentele total neştiinţifice ale rugăciunilor înjositoare, devenind astfel victime sigure ale îndoielilor şi superstiţiilor, mai bine să adoptăm imediat modalitatea corectă de stăruinţă. Atunci când egoul adormit, vrăjit de...


pag. 53


   Puterea companiei bune şi atenţiei profunde

   Un alt factor important în dezvoltarea magnetismului este atenţia profundă. învaţă să fii pe deplin atent în tot ce faci şi, ori de câte ori întreţii o discuţie cu cineva, fii un bun ascultător. Alătură-te cu sinceritate acelor persoane care deţin calităţile pe care doreşti să le dezvolţi în fiinţa ta. Cine vrea să-şi dezvolte puterea, trebuie să se alăture persoanelor puternice; cine urmăreşte să-şi dezvolte simţul pentru frumos, se va alătura artiştilor, pictorilor; iar cine tânjeşte din toată inima să-şi dezvolte magnetismul divin atotputernic, va sta numai lângă fiinţele care-L iujSesc pe Dumnezeu. în acest mod progresul este mult mai rapid decât dacă ne limităm numai la cărţi şi tratate despre aceste subiecte.
   Sfinţii şi Maeştrii spirituali şi-au dezvoltat o capacitate de atracţie foarte mare. Dacă ne concentrăm profund asupra lor le vom putea capta vibraţiile. în mod normal, omul îşi primeşte informaţiile prin intermediul văzului şi auzului: citind cărţi sau ascultând discursuri. însă mult mai influentă decât acestea este comuniunea subtilă cu o persoană înţeleaptă - contact prin care progresul este şi mai facil decât prin asociere. Chiar dacă înţeleptul trăieşte la mii de kilometri depărtare, în momentul în care îţi îndrepţi atenţia către el, cu sinceritate şi receptivitate totală, vibraţiile sale se vor revărsa asupra fiinţei tale şi vei beneficia de ceva mult mai măreţ decât ceea ce ai fi primit prin cuvinte.
   Krishna, Buddha, lisus au manifestat calitatea supremă a magnetismului. De fiecare dată când văd un portret al acestor fiinţe măreţe, sau când mă gândesc la ele, le percep deîndată vibraţiile. Când intru în comuniune cu lisus simt Conştiinţa lui Dumnezeu ca Tată. Când mă gândesc la Ramprasad simt vibraţiile Divinului ca Mamă. însă această armonizare şi empatie cu fiinţele divine nu se produce printr-o gândire superficială. Vibraţiile spirituale ale sfinţilor sunt recepţionate doar în urma meditaţiei foarte profunde, a concentrării intense asupra lor.
   De asemenea, vizitarea locurilor sacre îşi aduce şi ea contribuţia la amplificarea magnetismului. în lume sunt multe locuri impregnate cu vibraţiile sufletelor divine care au păşit sau au trăit în acele ţinuturi: Assisi, orăşelul în care s-a născut Sfântul Francisc; Bodh Gaya, locul în care Buddha a cunoscut iluminarea; Ierusalim, oraşul în care a predicat lisus. Pelerinajul în aceste locuri sfinte,...


pag. 110


   în fiecare dimensiune a vieţii vedem, la o analiză nu foarte minuţioasă, că există o Forţă, o Putere divină de care depindem în totalitate. Cu toate certitudinile pe care am reuşit să ni le asigurăm, totuşi, existenţa noastră nu este una sigură. De exemplu, nu ştim niciodată când inima ni se poate opri din funcţionare. De aceea este absolut necesar să ne bazăm în întregime pe Şinele nostru nemuritor şi pe acea Forţă Supremă după imaginea căreia am fost creaţi - o credinţă prin care să acţionăm fără egoism şi care să ne ajute să trăim în bucurie, fără spaime, tensiuni sau constrângeri.
   Abandonează-te fără teamă Puterii Supreme şi nu te impacienta dacă vezi că, în pofida legămintelor că eşti liber şi neprihănit, mâine te îmbolnăveşti şi suferi. Nu ceda în faţa acestor^ încercări! Controlează-ţi conştiinţa şi comandă-i să rămână fermă* în credinţa ei, pentru că Şinele nu poate fi contaminat de nici o boală. Maladiile trupeşti apar datorită acţiunilor greşite înfăptuite în trecut şi ele sunt aduse în manifestare din subconştient. Dar asemenea manifestări karmice nu pot slăbi sau coroda eficacitatea, puterea dinamică a credinţei.
   Menţine-ţi nezdruncinată credinţa şi nu permite acestor lovituri ale vieţii să te abată de pe cale. Fii mai furios decât furia calamităţilor, mai îndrăzneţ şi mai curajos decât toate pericolele care te pândesc la tot pasul. Cu cât credinţa reală îşi exercită din ce în ce mai intens influenţele dinamice, cu atât mai mult se va diminua şi sclavia faţă de simţuri şi slăbiciuni.
   Fără porunca Stăpânului Suprem nici un singur corpuscul de sânge nu s-ar putea mişca, nici un fir de iarbă nu ar putea creşte, într-un cuvânt: totul îi datorăm Lui. Prin urmare, abandonul absolut în faţa lui Dumnezeu este criteriul unei credinţe reale. Dar acest abandon nu înseamnă a trândăvi şi a aştepta ca Dumnezeu să-ţi ofere pe tavă ceea ce doreşti. Rezultatele pe care le aşteaptă fiecare dintre noi nu pot fi realizate dacă nu depunem un efort susţinut în acea direcţie. O dăruire reală apare din iubire şi veneraţie faţă de Supremaţia Sa. De exemplu, indiferent cu cât de multe obstacole m-aş confrunta, eu înfăptuiesc absolut totul în dăruire neţărmurită pentru Divin, niciodată din laşitate sau din teamă de eşec.

         Credinţa asigură percepţia directă a Adevărului

   Credinţa nu produce rezultate benefice doar în domeniul sănătăţii sau al afacerilor, ci ea reprezintă forţa, instrumentul divin prin care ni se revelează funcţionarea legilor spirituale care stau la baza aşa-numitor miracole.


pag. 210

   Dumnezeu se lasă prins numai fn plasa iubirii necondiţionate


   Insă dacă vorbim prea mult de aceste lucruri, ele ne vor fi luate. Dumnezeu este asemeni unui copilaş. El nu cunoaşte ce este înşelătoria sau viclenia. De aceea, imediat ce încerci să-L păcăleşti, ori să-l înşeli, El dispare. Dumnezeu se lasă prins numai în plasa iubirii necondiţionate. El apreciază mult mai mult iubirea decât devoţiunea, deoarece în devoţiune există o distanţă, o separare şi uimire, probabil chiar şi teamă; în iubire există doar unitate, abandon total.

   Iubirea necondiţionată este cadoul pe care Dumnezeu îl aşteaptă de la fiecare dintre noi. însă chiar dacă nu toţi reuşesc să o cultive, salvarea, mântuirea este a tuturor. Indiferent cât de mult se rătăceşte cineva, în cele din urmă el tot va trebui să revină în căminul său. Iar mântuirea nu înseamnă altceva decât dizolvarea vălului ignoranţei. Sufletul este asemeni unei pepite din aur: când aceasta este acoperită de noroi, nu-i mai poţi vedea strălucirea. Similar, când sufletul este înăbuşit şi sufocat de noroiul ignoranţei, el nu-şi mai poate cunoaşte realitatea. Omul nu se poate vedea pe sine ca suflet pur deoarece se amăgeşte că realitatea sa este cea trupească. Corpul uman este noroiul care acoperă sufletul. Spală acest noroi cu apa cristalină a meditaţiei şi a atenţiei îndreptate către Dumnezeu, şi-ţi vei realiza realitatea. Cum ai putea fi altfel decât perfect, din moment ce eşti un copil al lui Dumnezeu? Dar pentru a cunoaşte acest adevăr - divinitatea inerentă fiinţei - este necesar să-l realizezi lăuntric.

   De asemenea, ţine în taină iubirea pe care o ai pentru Dumnezeu. Nu trebuie să strigi în stânga şi-n dreapta că Fiinţa Supremă este în tine. Fii asemeni sufletelor măreţe; înăuntrul lor, ei sunt permanent încântaţi de Frumuseţea din spatele florilor, de Lumina din spatele tuturor aştrilor, de Viaţa Infinită care licăreşte în toţi ochii şi pulsează în fiecare inimă, de Mişcarea ce animă picioarele, de Mintea Supremă care pune în funcţiune toate creierele, de Iubirea din spatele tuturor iubirilor.

   Dumnezeu este atât de minunat! Este atât de măreţ! A trăi în dimensiunea conştiinţei divine înseamnă a privi lumea materială ca pe un vis urât şi, totodată, a fi pentru eternitate liber de terorile acesteia. însă realizarea despre care vorbesc nu poate fi cunoscută dacă nu-ţi petreci fiecare clipă căutându-L pe Dumnezeu şi înfăptuind totul pentru El. Dumnezeu înseamnă eliberare de suferinţă. Dumnezeu este bunăstarea şi sănătatea pe care le căutăm cu toţii. Dumnezeu este iubire. Dorinţa sufletului pentru Dumnezeu trebuie să primeze şi să dizolve toate celelalte dorinţe lumeşti, fiindcă acestea sunt obstacolele care blochează...

Spune-ţi opinia

Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
Nota: Rău           Bun