Cursuri De Purificare A Karmei


Karma reprezintă totalitatea greşelilor acumulate în vieţile anterioareşi chiar şi în această viaţă. Un scop important al vieţiinoastre este purificarea karmei. Omul nu este responsabil doar dekarma sa personală, ci şi de cea naţională, chiar şi de ceaglobală. Când omul devine conștient şi îşi rezolvă propriilegreşeli, ajută la dizolvarea karmei naţionale şi globale. Marileprobleme ale omenirii sunt ataşamentele şi interesele. Oamenii seatașează de persoane, bunuri materiale, anumite forme de gândire.

Existămai multe tipuri de karmă:

Karmaconjugală

Mulțiparteneri de cuplu care au probleme acum, au fost în vieţiletrecute mari duşmani. Unii dintre ei chiar şi-au ucis partenerii,şi de aici tot felul de probleme şi scandaluri. Un alt tip delegătură karmică negativă este cea în care au existat căsătoriinefericite în vieţile anterioare. Con flictele lor se vor extindepe parcursul mai multor vieţi, dacă nu se iau măsuri. Deşi înnumăr mic, există şi cupluri foarte fericite, unite printr-o karmăpozitivă din trecut. Karma pozitivă, la fel ca şi cea negativă,nu durează la infinit.

Karmafamilială

Niciofamilie nu se formează întâmplător. Pe parcursul vieţiloranterioare, membrii aceleiaşi familii s-au întâlnit în situaţiimai bune sau mai rele. Acum, ei se reîntâlnesc pentru a regla unelelucruri rămase nerezolvate. Dacă ar fi să se investigheze karmaunei familii, s-ar găsi probleme care se întind de-a lungul multor generaţii în urmă. Greşelile unor rude îndepărtate pot crea okarmă familială care influenţează soarta descendenţilorfamiliei. Unele dintre cele mai grele karme sunt acelea dintrepărinţi şi copii. Legăturile lor pot fi negative sau pozitive.Cel ce reglează o astfel de karmă va realiza un progres foarteimportant spre eliberare şi iluminare. În aceste legături suntimplicate mari emoţii şi de aici vin proble mele.

Karmanaţională

Fiecarenaţiune de pe Pământ are propriul său spirit, iar acel spirit arepropria sa karmă. Aceasta îi afectează pe toţi cei care locuiescîn acea ţară, fie că sunt născuţi acolo sau că emigreazăacolo

Karmarasială

Estecea care determină apariţia fiecărei rase. Putem să dăm unexemplu: un om de o anumită naţionalitate şi religie nu poateaccepta pe alt om sau altă naţie, dacă ar putea ar face mult răuceluilalt. În viaţa viitoare, se va încarna cu siguranţă înacea naţie şi cu acea religie pe care el le-a urât, şi va suferi,la rândul lui, o grămadă de atacuri din partea altor persoane.

Karmageografică

Pământulca fiinţă vie şi tot ce conţine el a fost dăruit omului de cătredivinitate. Tot ce există viu pe acest Pământ are spirit.Tulburările aduse acestui spirit duc la crearea karmei geografice.

Karmaglobală

Pământulse află, încă, la jumătatea drumului în evoluţia sa spirituală.Întreaga cantitate de karmă personală formează karma globală. Pemăsură ce omenirea evoluează, conştientizează şi purificăaceastă karmă, se va elibera din ce în ce mai mult de materie. Înraport cu orice eveniment sau situaţie, omul trebuie să sedistanţeze, să devină un simplu observator şi să nu maireacţioneze. Este vorba de a trăi cu detaşare, devenindindiferenţi la o karmă bună sau rea. Cea mai bună cale de a ardekarma este servirea. Pe măsură ce ajutăm, atragem către noienergie. Dăruind această energie, primim alta în schimb. Dacăomul trăieşte manifestările karmei fără ataşamente, depunândeforturi pentru alţii şi pentru societate, karma sa se va dizolvaşi va dispărea.

Purificareakarmei

Karmaeste acumulată în decursul mai multor încarnări. Ea reprezintăînsumarea a tot ceea ce aţi săvârşit în vieţile anterioare.Conflictele sufleteşti nerezolvate pot crea blocaje energetice careafectează modul în care gândim, simţim şi ne comportăm. Pemăsură ce îndepărtaţi un blocaj, treceţi printr-un proces depurificare care are loc la mai multe niveluri. Ori de câte orirenunţaţi la un obicei prost sau la o idee negativă, sufletulvostru începe să se detoxifice. Trebuie să iertaţi pe cei carev-au rănit şi să puneţi capăt oricăror dispute. Când ne îndreptăm greşelile, ne restabilim integritatea şi devenim oameniîntregi. Suntem atraşi de oameni de care ne-am legat încă dinvieţile trecute. Putem avea datorii faţă de ei sau suntem legaţiprin iubire. Ne imaginăm adesea că, pe măsură ce fiinţaprogresează, ea se eliberează de karma sa, însă nu acesta esteadevărul. Omul aflat la acest nivel devine un discipol, un iniţiat,un servitor al lumii şi se încarcă cu o parte a karmei mondiale.Cea mai bună metodă de a arde karma este servirea. Pe măsură ceservim, atragem către noi energia. Adevăraţii servitori aiomenirii sunt discipolii. Ei nu mai aparţin familiei lor, niciprietenilor, nici lor înşişi, ci aparţin lumii. Pentru cel caredoreşte să evolueze spiritual şi să-şi purifice karma,discipolatul prin servire ar putea să fie cea mai bună soluţie.

Karmaşi simptomele ascensiunii

Trezireaîl poate ajuta pe om să conştientizeze că de el depinde propriasa viaţă, de sentimentele şi de starea sa mentală. Îl ajută săînveţe mai bine cum să-şi folosească liberul arbitru şi cumsă-şi împlinească mai uşor menirea. Un alt pas important esteprocesul de purificare în care acesta intră, proces ce include atâtcorpul fizic, cât şi corpurile subtile. Devenind conştient depropria divinitate şi accesând din ce în ce mai mult SineleSuprem, va lucra conştient la purificarea karmei sale,nemaiacceptând ca aceasta să-l poată bloca pe cărarea ascensiuniisale.

Existătrei tipuri importante de karmă:

karmăde ataşament posesiv de persoane sau bunuri materiale

Reprezintătoate dezechilibrele emoţionale, dorinţele, încăpăţânarea,orgoliul, problemele sentimen tale, se xuale, putere şi bani. Acesttip de karmă se rezolvă prin unele încercări precum: pierderi debani, furturi, răsturnări de şansă, pierderea persoanelor iubite(separare sau moar te), sau prin boli: gât, inimă, rinichi, organesexuale etc.

karmăde agresivitate fizică sau verbală

Corespundeoricărui tip de violenţă exercitată asupra altuia, uneidefectuoase utilizări a energiei, proastei folosiri a planuluimaterial, probleme de cuplu şi familie. Se poate rezolva prin uneleîncercări precum: conflicte între parteneri, rupturi de uniuni şide asociaţii, accidente, certuri în familie, probleme cu legea,boli de cap, stomac, rinichi etc.

karmăde ignoranţă

Corespundefolosirii necorespunzătoare a cunoştinţelor într-un scopegocentric sau unei comunicări deficitare (minciună, abuz deîncredere). Pot apărea încercări precum: erori cu consecinţeneplăcute, eşecuri la examene, probleme de comunicare, probleme laorice tip de început, dificultăţi în a se face înţeles,accidente în călătorii, înşelăciuni şi trădări diverse, bolide nervi, plămâni, sistem circulator, ficat, intestine, sistemlimfatic etc.Încel mai bun caz, ne naştem cu două dintre aceste tipuri de karmă,dar există și cazuri în care oamenii sunt încărcaţi cu toatecele trei tipuri. De asemenea, sunt şi situații, destul de rare, încare persoane ce vin pe Pământ cu program special, prezintă numaiun tip de karmă, pe care știu foarte bine cum s-o purifice.

Karmaşi recuperarea sufletului

Viaţane trece pe toţi, mai devreme sau mai târziu, prin tot felul deprobe. Problemele emoţionale sau sexuale, pierderea unor fiinţedragi, despărţirile, accidentele şi bolile sunt numai câteva dincauzele pierderii sufletului. Chiar şi atunci când vizităm anumitelocuri care ne plac, lăsăm acolo porţiuni din noi, din punct devedere energetic. Există persoane care trăiesc stări puternice deataşament faţă de alte persoane. În acest mod ele fragmenteazăinconştient porţiuni din propria lor fiinţă ce se alipesc de auraacelora de care sunt ataşaţi. În alte cazuri, persoanele posesiveadună în aura lor fragmente din sufletul celor pe care i-au dominatun timp îndelungat. Atunci când un număr mare de fragmente dinsufletul altora se adună în aura cuiva pot apărea multedificultăţi, mai ales la nivel mental. Energia sufletului nu poatefi distrusă, însă, sufletul se poate fragmenta de multe ori. Fărăun suflet intact nimeni nu poate să fie deschis schimbării. Cândsufletul este împărţit şi separat nu are suficientă energie săurce spre niveluri evolutive superioare. Refacerea sufletului neajută să eliminăm toate legăturile karmice şi amprentelenegative, aspecte foarte importante ce ajută la ascensiunea noastrăîn aceste timpuri de schimbări.

Văreamintesc ce spun Maeştrii Luminii: „Va veni un timp în care înlumina voastră vor trăi mulţi.” Doamne ajută!

MariaCristina Stroiny

Fragmentdin vol. II din cartea Mesaje de la Maeștrii Ascensionați. Omisiune importantă: ROMÂNIA