Telefon: 0723 370 540

Straniile Inteligențe Invizibile – Florin Gheorghiță

Straniile Inteligențe Invizibile – Florin Gheorghiță

23,00 RON 24,95 RON
Disponibilitate: În Stoc
Prezenţa aşa-numitelor „entităţi invizibile” în atmosfera terestră a fost sesizată încă din anii 1950, şi de atunci cercetători din diferite domenii le-au dedicat numeroase studii. Florin Gheorghiţă trece în revistă cele mai importante apariţii ale u...
Cu TVA: 23,00 RON
Cod produs: carte

Prezenţa aşa-numitelor „entităţi invizibile” în atmosfera terestră a fost sesizată încă din anii 1950, şi de atunci cercetători din diferite domenii le-au dedicat numeroase studii. Florin Gheorghiţă trece în revistă cele mai importante apariţii ale unor forme de materie invizibilă, respectiv ale unor fiinţe nevăzute, ilustrându-şi expunerile cu un bogat material fotografic. Povestirile despre fascinantele apariţii sunt completate cu opinii ale oamenilor de ştiinţă, inclusiv cu rapoarte NASA şi cu declaraţii ale astronauţilor aflaţi la bordul navei spaţiale „Columbia” care au avut parte de o astfel de „întâlnire” în februarie 1996. Straniile inteligenţe invizibile continuă seria dezvăluirilor pe care le face autorul în privinţa fenomenelor supranaturale, pe care ştiinţa încă nu a reuşit să le explice.
 
Editura: Polirom

Autor: Florin Gheorghiță
Ediţie: revăzută şi adăugită
Format: 13,5 x 20 cm
Nr. pagini: 192
ISBN:  978-973-46-4547-3
A apărut în: 2014
 

Cuvânt-înainte ... 7

Capitolul I. O lume exotică ... 11
Capitolul II. Enigmaticele globuri invizibile ... 25
Capitolul III. Lumina neagră ... 83
Capitolul IV. Există fiinţe nevăzute? ... 123
Capitolul V. O profeţie înfăptuită ... 147

pag. 13-14


   ...cercetători pământeni. Dar oare de ce au venit atât de grăbiţi aceşti "vizitatori cosmici" şi, de fapt, cine au fost ei?
   Enigmaticii mesageri extragalactici nu s-au deplasat în chip de fiinţe ale spaţiului, ci au sosit sub forma unor fluxuri de neutrini şi antineutrini - acele particule atomice elementare care nu ar avea masă (sau poate ar avea numai o masă extrem de redusă) şi nici sarcină electrică, fiind doar granule infime de energie ce nu interacţionează cu materia; drept urmare, au traversat fără dificultăţi deosebite spaţiul şi chiar materia globului pământesc, numai unii dintre aceştia căzând în "capcanele" terestre concepute de ştiinţa modernă. Sesizarea valurilor de neutrini a survenit la începutul zilei de 27 februarie 1987, reperarea fiind înregistrată de patru grupuri diferite de cercetători aflaţi în emisfera nordică; primii care au semnalat evenimentul traversării atmosferei şi a masei globului terestru de către fluxurile de neutrini au fost fizicienii italieni, datorită aparaturii imensului detector montat sub tunelul care străbate masivul Mont Blanc din munţii Alpi; s-a comunicat apoi o înregistrare similară din partea cercetătorilor japonezi de la detectorul subteran Kamioka; au urmat cea a cercetătorilor ruşi de la instalaţiile din Baksan, precum şi cea a specialiştilor americani de la marele detector IBM coborât într-o mină de sare din statul Ohio.
   Importanţa deosebită care s-a acordat acestui eveniment astral s-a datorat în sine distanţei relativ mici faţă de galaxia noastră a locului unde s-a produs acel fenomen fizic ce a generat valurile de neutrini, precum şi faptului că a confirmat importante prezumţii teoretice : stelele se nasc, trăiesc un timp, apoi mor şi ele, în felul lor... Conform teoriei consacrate, atunci când combustibilul nuclear al unei stele se epuizează, zona activă nu mai poate furniza căldura necesară echilibrului său interior, materia colapsând rapid spre centrul astrului. Dacă materia conţinută este mai redusă decât aproximativ 1,3 mase solare, astrul respectiv se va transforma într-o "pitică albă". în interiorul stelelor mai mari însă se va produce un colaps catastrofal; presiunile extraordinare care se vor genera prin prăbuşirea internă a materiei vor distruge chiar şi structurile intime ale atomilor, silind protonii să se unească cu electronii într-o rapidă transformare în neutroni. Apoi, la scurt timp, procesul evolutiv va conduce la explozia stelelor respective, în urma căreia straturile exterioare vor fi proiectate în spaţiu. Exploziile de mari proporţii care marchează sfârşitul aştrilor epuizaţi se manifestă printr-o creştere extraordinară a strălucirii lor, fază în care primesc numele de "supernove" ; fenomenul este totuşi un fel de "cântec de lebădă", luminozitatea intensă putând dura până la 250 de zile. Dar fantastica energie degajată în procesul exploziv se consumă numai într-un procent de 1% pentru ejectarea straturilor superioare, iar pentru radiaţia strălucirii extraordinare doar o parte infimă: a zece mia parte. Restul de 99% este disipat în spaţiu prin fluxurile de neutrini puternic acceleraţi, care vor duce până în neştiute profunzimi cosmice trista veste a "morţii unei stele"...
   Dacă însă miezul de materie hiperconcentrată va conţine o cantitate de materie ce ar echivala cu maxim două mase solare, micul corp ceresc rezultat - ce va avea un diametru de numai 10-20 de kilometri - va rămâne în spaţiu ca o simplă "stea neutronică" ; apoi, la scurt timp, din combinarea efectelor unei rotaţii mult mai rapide acum şi a...


pag. 63-64


   Ajunşi treptat la acest nivel interpretativ, desigur că nu putem evita întrebarea majoră care s-a conturat prin cercetarea documentarului fotografic al acestui capitol: există într-adevăr în jurul nostru tot felul de globuri invizibile - mici şi mari - alcătuite dintr-o "materie inteligentă" ? Această eventualitate, reieşită de fapt dintr-un amplu documentar total obiectiv, este doar o ipoteză fantastică sau constituie totuşi o "realitate fundamentală", un "adevăr" pe care a sosit vremea să-l aflăm? Sunt oare aceşti sferoizi, mici şi mari, nişte "fiinţe primordiale" dotate cu o "inteligenţă a lor", care coexistă cu noi într-o lume paralelă nevăzută? Păşind pe această cale, am putea ajunge la concluzia că filozofiile antice spiritualiste - care în secolul trecut se transformă în "ştiinţe spirituale" - îşi bazează o parte din cunoaştere pe însăşi existenţa în mediul terestru a acestor globuri invizibile? Sau, gândind poate şi mai îndrăzneţ, sunt oare straniii sferoizi plasmatici înseşi entităţile spirituale ale fiinţelor care au decedat, rămânând, neştiute, printre noi?
   Desigur, este întru totul posibil ca această ultimă parte a interpretărilor prezumtive să-i determine pe unii cititori să considere că s-a păşit prea departe în lumea ipotetică privind explicarea prezenţelor invizibile. De fapt, cititorii care se vor antrena mai mult în studierea documentarului fotografic prezentat în această carte vor constata că "tainele nevăzutului" sunt cu mult mai ample şi mai numeroase. De aceea, sugerăm cititorului ca înainte de a trage concluzii să cerceteze cu răbdare şi cu cât mai multă atenţie detaliile fiecărui document fotografic selectat.
   Parcă pentru a contura şi mai bine stranietatea acestei lumi nevăzute - a cărei existenţă foarte mulţi dintre noi o intuiesc fără a-i cunoaşte însă vreun aspect doveditor - au survenit, în ultimele decenii, unele fapte şi chiar documente fotografice care sugerează că "entităţile globulare inteligente" nu ar fi numai o originală "lume paralelă" din mediul nostru ambiant. Anumite evenimente, care s-au desfăşurat în condiţii mult mai complicate, au creat unor prezenţe şi manifestări de acest fel un cadru cu totul deosebit; detaliile cazurilor care vor fi relatate în continuare conturează elementele unei cunoaşteri de o amploare nebănuită: globurile plasmatice radiante ar fi de fapt "prototipul ontologic" al unei categorii fundamentale de "materie inteligentă" care este răspândită nu doar în mediul nostru înconjurător, ci şi la scară cosmică! în cazurile selectate mai apare însă un detaliu straniu: diferite entităţi globulare ce par a fi din alte "lăcaşuri cosmice" au fost văzute efectiv de către cosmonauţii aflaţi în misiune sau chiar de martori de pe solul terestru, în timp ce globurile "specific terestre" care există permanent în jurul nostru sunt observate vizual foarte rar (atunci când aerul ambiant este puternic ionizat sau când există persoane cu hipersensibilitate senzorială în privinţa radiaţiilor respective).


pag. 140-141


   Revenind însă la tema de fond a acestui capitol atât de tulburător, respectiv la documentarul fotografic întru totul obiectiv care demonstrează o realitate fantastică - aceea a existenţei în mediul terestru a fiinţelor constituite din materii subtile invizibile -, desigur că cititorul va fi interesat să analizeze şi alte documente fotografice remarcabile.
   La fel de stranii, dar şi la fel de edificatoare sunt şi alte două înregistrări obţinute în aceeaşi "dumbravă minunată" a pădurii Hoia, cu ani în urmă. în primul caz, surpriza a fost şi mai deosebită: filmul a înregistrat prezenţa - mereu invizibilă - a cel puţin două personaje neştiute! Partea interesantă a evenimentului a început, şi aici, încă înainte de a se declanşa expunerea clişeului respectiv. Astfel, după cum mi-a relatat acelaşi hipersensibil biolog Al. Sift, pe când se odihnea pe iarbă împreună cu soţia într-o frumoasă zi de septembrie a anului 1968, a simţit, undeva îndărătul său, repetat, "un anumit fel" de vibraţii, care dispăreau însă atunci când întorcea capul în direcţia respectivă. (Acest detaliu poate fi foarte semnificativ pentru cei care investighează modul de funcţionare a senzorilor cerebrali din partea posterioară a creierului persoanelor sensibile la frecvenţele radiaţiilor emise de prezenţe invizibile.) Intrigat de aceste repetări ale senzaţiei neobişnuite pe care o resimţea, Al. Sift a aşezat aparatul de fotografiat în faţa sa - la mică distanţă - şi apoi l-a declanşat cu temporizarea necesară revenirii sale rapide lângă soţie. într-adevăr, pelicula fotografică şi-a făcut datoria în cel mai obiectiv mod, înregistrând o spectaculoasă prezenţă care era invizibilă pentru ochiul uman; îndărătul familiei Sift se deplasau două "fiinţe nevăzute" (planşa 36), ale căror corpuri se evidenţiază de această dată numai prin conturul şi sistemul lor osos! Deşi în această imagine este mai dificilă distingerea imediată a contururilor respective, totuşi atenţia este atrasă - în special la personajul al cărui corp a fost surprins integral - atât de reliefarea oaselor lungi de la mâini şi de la picioare, cât şi de craniul care accentua, prin golurile întunecate ale ochilor, efectul straniu al invizibilităţii părţii carnale; din păcate, la cel de-al doilea "nevăzut", partea superioară a trunchiului a rămas ascunsă parţial de capul biologului, distingându-i-se totuşi suficient de bine abdomenul şi picioarele. Publicând detaliul principal mult mărit (planşa 37), revista londoneză Flying Saucer Review a evidenţiat în plus încă un amănunt semnificativ : pelicula fotografică a înregistrat în mod distinct şi centrii energetici din zona ombilicală - de la ambele corpuri nevăzute -, loc organic bine cunoscut încă din antichitate ca "izvor al energiei vitale Ki" (fapt pus în evidenţă atât prin electronografia, cât şi prin biorezonanţa modernă). Modul în care clişeul a înregistrat centrii energetici din zona ombilicală ridică totuşi o anumită problemă: mica pată întunecată locală indică o absorbire intensă (anihilare?) a fotonilor luminii solare ori acolo au fost emişi în mod continuu "fotoni negri"? Acelaşi fenomen fizic de "întunecare" locală se evidenţiază şi la marile goluri ale ochilor, precum şi la contururile celor două corpuri. Rezultă deci că acele fiinţe invizibile aveau o "fiziologie energetică" deosebită, emiţând radiaţii atât de diferite faţă de organismele noastre constituite din "materii obişnuite" vizibile...

Spune-ţi opinia

Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
Nota: Rău           Bun